سر تیتر اخبار

پمپ بنزین کامل سانتافه ۲۰۰۸ اصلی فابریک ۳۱۱۱۰-۲B000DS

پمپ بنزین کامل سانتافه ۲۰۰۸ اصلی فابریک ۳۱۱۱۰-۲B000DS
اسفند ۰۹ ۱۳۹۵

پمپ بنزین کامل سانتافه ۲۰۰۸ اصلی فابریک ۳۱۱۱۰-۲B000DS

پمپ بنزین داخل اطاق میباشد باعث مکش بنزین از باک به داخل موتور میشود و شامل صافی بنزین و مغزی پمپ بنزین و درجه داخل باک تشکیل شده

پمپ بنزین کامل سانتافه

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد فیلد هایی ک علامت دار هستند باید وارد شوند*