سر تیتر اخبار

پوسته داشتبورد توسان مدل ۲۰۱۱الی ۲۰۱۵ رنگ مشکی فابریک اصلی ۸۴۷۱۰-۲S1009P

پوسته داشتبورد توسان مدل ۲۰۱۱الی ۲۰۱۵ رنگ مشکی فابریک اصلی  ۸۴۷۱۰-۲S1009P
اسفند ۰۹ ۱۳۹۵

پوسته داشتبورد توسان مدل ۲۰۱۱الی ۲۰۱۵ رنگ مشکی فابریک اصلی  ۸۴۷۱۰-۲S1009P

پوسته داشتبورد محافظ جلویی ماشین میباشد ودر آن ۲ تا ایربک فرمان و شاگرد قرار میگیرد که در صورت تصادف ایربک ها عمل کرده و از داخل داشتبورد باز میشود

پوسته داشتبورد توسان

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد فیلد هایی ک علامت دار هستند باید وارد شوند*