سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

شبرنگ عقب راست هیوندای سانتافه ۲۰۱۴ اصلی جنیون پارت ۹۲۴۰۶ ۲W200 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۴۰۶ ۲W200 پارت نامبر-:۹۲۴۰۶ ۲W200 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ سپتامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

رادیات بخاری مشترک هیوندای آزرا و سوناتا قدیم کره ای ۹۷۱۳۸ ۳K000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۱۳۸ ۳K000 پارت نامبر-:۹۷۱۳۸ ۳K000 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ سپتامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

جلو پنجره هیوندای سانتافه دوربین دار ۲۰۱۷ اصلی موبیس ۸۶۳۵۰ ۲WBB0 مشخصات فنی :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۰ ۲WBB0 پارت نامبر-:۸۶۳۵۰ ۲WBB0 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اگست ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

خطر چپ هیوندای جنسیس کوپه ۲۰۱۱ اصلی جنیون پارت ۹۲۴۲۰ ۲M510 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۴۲۰ ۲M510 پارت نامبر-: ۹۲۴۲۰ ۲M510-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

خطر راست هیوندای جنسیس کوپه ۲۰۱۱ اصلی جنیون پارت ۹۲۴۲۰ ۲M510 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۲۴۲۰ ۲M510 پارت نامبر-: ۹۲۴۲۰ ۲M510-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

آفتابگیر چپ و راست هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت۲۵۲۴۰YL , 85220 25240YL 85210 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 6 x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۲۴۰YL , 85220 25240YL 85210 پارت نامبر-:۲۵۲۴۰YL , 85220 25240YL 85210-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

لنت ترمز دستی هیوندای جنسیس اصلی جنیون پارت ۵۸۳۰۵ ۳MA00 مشخصات فنی :وزن:۸۵۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۸۳۰۵ ۳MA00 پارت نامبر-:۵۸۳۰۵ ۳MA00-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اوریل  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۸۵۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

طبق جلو چپ و راست هیوندای سوناتا هیبرید اصلی جنیون پارت ۵۴۵۰۰ E6100 مشخصات فنی :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۵۰۰ E6100 پارت نامبر-:۵۴۵۰۰ E6100-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

قرقری فرمون هیوندای سوناتا هیبرید اصلی جنیون پارت ۵۷۷۲۴ C1000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۵۷۷۲۴ C1000 پارت نامبر-:۵۷۷۲۴ C1000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم      

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

سیبک موجگیر چپ و راست هیوندای سوناتا اصلی جنیون پارت ۵۴۸۳۰ C1000 , 54840 c1000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۸۳۰ C1000 , 54840 c1000 پارت نامبر-:۵۴۸۳۰ C1000 , 54840 c1000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم