سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی روغن پاش سیلندر هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۴ به بالا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۱۱۴۲ ۲G000:وزن:  ۵۰ گرم– سایز: ۰٫۵x1x0.5اینچ – شماره مدل:  ۲۱۱۴۲ ۲G000- پارت نامبر: ۲۱۱۴۲ ۲G000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  مارس  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۵۵گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی طبق عقب چپ هیوندایی جنسیس کره ای CTR ۵۵۱۰۵ ۳M100:وزن: ۱٫۱۰۰  کیلوگرم– سایز: ۱۴x25x4اینچ – شماره مدل:۵۵۱۰۵ ۳M100  – پارت نامبر:  ۵۵۱۰۵ ۳M100 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱  آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی موجگیر عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک موبیز ۵۵۵۳۰ ۳M000:وزن: ۸۰  گرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۳۰ ۳M000 – پارت نامبر: ۵۵۵۳۰ ۳M000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۴ ژانویه  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۹۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی لاستیک چاکدار عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جینیون پارت ۵۵۵۱۳ ۳M000:وزن:  ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x15x3اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۱۳ ۳M000 – پارت نامبر:  ۵۵۵۱۳ ۳M000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  آگوست  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۱٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی مندل عقب هیوندایی جنسیس کره ای فابریک ۵۵۲۵۰ ۳M000:وزن:  ۵۰۰گرم– سایز: ۶x18x3اینچ – شماره مدل: ۵۵۲۵۰ ۳M000 – پارت نامبر: ۵۵۲۵۰ ۳M000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲  فبریه  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۶۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی کمربند کامل چپ هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۴ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۸۸۱۰ ۳W050NBC:وزن:  ۱٫۹۰۰ کیلوگرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل: ۸۸۸۱۰ ۳W050NBC- پارت نامبر: ۸۸۸۱۰ ۳W050NBC  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵  فبریه  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:   ۲کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شبرنگ سپر عقب هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۹ ۲B000:وزن: ۱  کیلوگرم– سایز: ۱۴x25x12اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۹ ۲B000- پارت نامبر:  ۹۲۴۰۹ ۲B000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:  ۱٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی سینی زیر موتور جلویی هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۹۱۱۰ ۲B101:وزن:  ۵۰۰ گرم– سایز: ۲۴x60x18اینچ – شماره مدل: ۲۹۱۱۰ ۲B101- پارت نامبر: ۲۹۱۱۰ ۲B101  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:  ۵۳۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ بالای سپر عقب هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۶۴۵ ۲B000 :وزن: ۳۰۰   گرم– سایز: ۱۳x30x5اینچ – شماره مدل:۸۶۶۴۵ ۲B000 – پارت نامبر:  ۸۶۶۴۵ ۲B000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  ژانویه  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:  ۳۳۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی سینی زیر موتور جلویی هیوندایی آزرا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۹۱۱۰ ۳L000:وزن:  ۹۰۰گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل:  ۲۹۱۱۰ ۳L000- پارت نامبر: ۲۹۱۱۰ ۳L000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  آگوست  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱ کیلوگرم