سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

خطر های عقب هیوندایی و کیا سراتو و النترا و IX55 و سوناتا YF. اصلی فابریک جیینون پارت :وزن:۳  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل:  – پارت نامبر:   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ مارس  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

چراغ چپ هیوندایی النترا مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جیینون پارت ۹۲۱۰۱ F2100 :وزن:  ۲کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۹۲۱۰۱ F2100 – پارت نامبر:۹۲۱۰۱ F2100   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ می  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی پیستون هیوندایی النترا گرید B اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۴۱۰ ۲E110 :وزن:  ۲کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۲۳۴۱۰ ۲E110 – پارت نامبر: ۲۳۴۱۰ ۲E110– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی خطر های عقب هیوندایی و کیا سراتو و النترا و IX55 و سوناتا YF. اصلی فابریک جیینون پارت :وزن: ۲کیلوگرم– سایز: ۱۸x25x16اینچ –-– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸ سپتامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۲٫۲۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی پیستون هیوندایی النترا گرید B اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۴۱۰ ۲E110:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۸x12x6اینچ – شماره مدل:۲۳۴۱۰ ۲E110  – پارت نامبر:۲۳۴۱۰ ۲E110  – تاریخ اولین موجودی در بازار:۴ آگوست  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲٫۱۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۲۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی قالپاق تو رینگ هیوندایی النترا مدل ۲۰۱۴ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۵۲۹۶۰ ۳X300:وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۲۰x20x20اینچ – شماره مدل: ۵۲۹۶۰ ۳X300 – پارت نامبر: ۵۲۹۶۰ ۳X300 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰  آپریل  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی فیلتر هواکش هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۸۱۱۳ ۳X000:وزن: ۷۰ گرم– سایز: ۱۰x20x12اینچ – شماره مدل: ۲۸۱۱۳ ۳X000  – پارت نامبر: ۲۸۱۱۳ ۳X000   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴  مارس  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:  ۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شبکه داخل سپر جلو هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۶۰۳X710:وزن:۱٫۹۰۰ کیلوگرم– سایز: ۲۶x40x19اینچ – شماره مدل:۸۶۵۶۰۳X710 – پارت نامبر:۸۶۵۶۰۳X710 – تاریخ اولین موجودی در بازار:۲۱ فبریه ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۱٫۹۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ زیر سپر عقب هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۶۱۲ ۳X700:وزن:   ۳٫۱۰۰کیلوگرم– سایز: ۲۸x40x14اینچ – شماره مدل:  ۸۶۶۱۲ ۳X700  – پارت نامبر:  ۸۶۶۱۲ ۳X700 – تاریخ اولین موجودی در بازار:   ۲۳ فبریه  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۳٫۴۰۰ کیلوگرم