سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

یاطاقان متحرک مشکی هیوندای النترا موتور ۱۸۰۰cc اصلی فابریک جینیون پارت ۲۳۰۶۰ ۲E011 وزن:  ۲۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۰۶۰ ۲E011  – پارت نامبر: ۲۳۰۶۰ ۲E011 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

سنسور ABS چرخ جلو چپ هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جینیون پارت ۵۹۸۱۰ A5300 وزن:  ۲۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۵۹۸۱۰ A5300 – پارت نامبر: ۵۹۸۱۰ A5300 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ تکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۲۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

رینگ موتور هیوندای النترا اصلی فابریک جینیون پارت موتور ۱۸۰۰cc اصلی فابریک جینیون پارت ۲۳۰۴۰ ۲E000 وزن:  ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۰۴۰ ۲E000  – پارت نامبر: ۲۳۰۴۰ ۲E000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۲۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

بوق بالایی هیوندای النترا بغل پالونی اصلی فابریک جیینون پارت ۹۶۶۱۰ ۳X300 وزن: ۲۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۹۶۶۱۰ ۳X300 – پارت نامبر:  ۹۶۶۱۰ ۳X300– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل:۲۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

رزیناتور هواکش بغل گلگیر هیوندای النترا اصلی فابریک جیینون پارت ۲۸۲۲۰ ۳X320 وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۲۸۲۲۰ ۳X320 – پارت نامبر: ۲۸۲۲۰ ۳X320 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ مارس  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۵۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

شلگیر چپ و راست هیوندای النترا مدل ۲۰۱۱ به بالا اصلی فابریک جیینون ۸۶۸۱۱ ۱R010 ۸۶۸۱۲ ۱R010 وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۸۶۸۱۱ ۱R010 86812 1R010 – پارت نامبر: ۸۶۸۱۱ ۱R010 86812 1R010 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶ مارس  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

بوق پایینی هیوندای النترا اصلی فابریک جیینون پارت ۹۶۶۳۰ ۳X001 وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۹۶۶۳۰ ۳X001 – پارت نامبر: ۹۶۶۳۰ ۳X001 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۵۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آبان ۱۰ ۱۳۹۹

هوزینگ آب هیوندایی النترا اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۶۰۰ ۲E100 وزن:  ۸۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۵۶۰۰ ۲E100- پارت نامبر:۲۵۶۰۰ ۲E100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ می۲۰۱۷ – وزن حمل و نقل: ۸۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۱۰ ۱۳۹۹

شیلنگ بالا رادیاتور آب هیوندای النترا اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۴۱۱ ۳X600 وزن:  ۵۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۵۴۱۱ ۳X600- پارت نامبر:۲۵۴۱۱ ۳X600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۱۰ ۱۳۹۹

سیم درب موتور جلویی هیوندای النترا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۱۱۹۰ ۳X100 وزن:  ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۱۱۹۰ ۳X100- پارت نامبر:۸۱۱۹۰ ۳X100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم