سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مرداد ۲۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی قالپاق تو رینگ هیوندایی النترا مدل ۲۰۱۴ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۵۲۹۶۰ ۳X300:وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۲۰x20x20اینچ – شماره مدل: ۵۲۹۶۰ ۳X300 – پارت نامبر: ۵۲۹۶۰ ۳X300 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰  آپریل  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی فیلتر هواکش هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۸۱۱۳ ۳X000:وزن: ۷۰ گرم– سایز: ۱۰x20x12اینچ – شماره مدل: ۲۸۱۱۳ ۳X000  – پارت نامبر: ۲۸۱۱۳ ۳X000   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴  مارس  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:  ۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شبکه داخل سپر جلو هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۶۰۳X710:وزن:۱٫۹۰۰ کیلوگرم– سایز: ۲۶x40x19اینچ – شماره مدل:۸۶۵۶۰۳X710 – پارت نامبر:۸۶۵۶۰۳X710 – تاریخ اولین موجودی در بازار:۲۱ فبریه ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۱٫۹۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ زیر سپر عقب هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۶۱۲ ۳X700:وزن:   ۳٫۱۰۰کیلوگرم– سایز: ۲۸x40x14اینچ – شماره مدل:  ۸۶۶۱۲ ۳X700  – پارت نامبر:  ۸۶۶۱۲ ۳X700 – تاریخ اولین موجودی در بازار:   ۲۳ فبریه  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۳٫۴۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۵ ۱۳۹۷

  مشخصات فنی سوپاپ دود و هوا هیوندایی و کیا النترا و سراتو اصلی فابریک جینیون پارت۲۲۲۱۱ ۲E400  ۲۲۲۱۲ ۲E000 :وزن: ۵ کیلوگرم– سایز: ۸x3x7اینچ – شماره مدل:۲۲۲۱۲ ۲E000  ۲۲۲۱۱ ۲E400- پارت نامبر:۲۲۲۱۲ ۲E000  ۲۲۲۱۱ ۲E400– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲ سپتامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۵٫۴۰۰کیلوگرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۳ ۱۳۹۷

مشخصات فنی زنجیر سفت کن تایم هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۴۴۱۰ ۲E000:وزن: ۸۰۰گرم– سایز: ۵x7x5اینچ – شماره مدل:  ۲۴۴۱۰ ۲E000- پارت نامبر:۲۴۴۱۰ ۲E000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸ ژانویه  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۹۵۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۱ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شبرنگ سپر عقب هیوندایی النترا مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۶ F2000:وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۴۸x150x180اینچ – شماره مدل:  ۹۲۴۰۶ F2000- پارت نامبر:۹۲۴۰۶ F2000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶ دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۴۲۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی گلگیر عقب راست هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت ۷۱۵۰۴ ۳XAC0:وزن: ۷٫۵۰۰ کیلوگرم– سایز: ۳۰x 40×35.2اینچ – شماره مدل: ۷۱۵۰۴ ۳XAC0- پارت نامبر: ۷۱۵۰۴ ۳XAC0– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸ سپتامبر ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۸ کیلوگرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۱ ۱۳۹۷

مشخصات فنی چراغ جلو هیوندایی چپ النترا ۲۰۱۷ شرکتی فول کامل اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۱۰۱ F2200: وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۲۰x 5×4اینچ – شماره مدل:۹۲۱۰۱ F2200 – پارت نامبر:  ۹۲۱۰۱ F2200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲مارس ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۳٫۵ کیلوگرم–