سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

لنت ترمز دستی هیوندای جنسیس اصلی جنیون پارت ۵۸۳۰۵ ۳MA00 مشخصات فنی :وزن:۸۵۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۸۳۰۵ ۳MA00 پارت نامبر-:۵۸۳۰۵ ۳MA00-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اوریل  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۸۵۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

پمپ هیدرولیک هیوندای جنسیس FXاصلی جنیون پارت ۵۷۱۰۰ ۲C200 مشخصات فنی :وزن:۱٫۶کیلو گرم– سایز: ۵×۸ x6اینچ – شماره مدل-: ۵۷۱۰۰ ۲C200پارت نامبر-:۵۷۱۰۰ ۲C200-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱٫۶ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر هیوندای جنسیس کره ای ۹۷۷۰۱ ۳M000 مشخصات فنی  لوازم یدکی  :وزن:۳٫۵کیلو گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۷۰۱ ۳M000 – پارت نامبر-:۹۷۷۰۱ ۳M000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۳٫۵کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه وسط سپر هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ اصلی موبیس ۸۶۶۷۷ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۶۷۷ ۳M500AF – پارت نامبر-:۸۶۶۷۷ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ اکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه سپر جلو چپ هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ اصلی موبیس ۸۶۵۷۱ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵×۷ x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۷۱ ۳M500AF – پارت نامبر-:۸۶۵۷۱ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ سپتامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه سپر جلو راست هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ اصلی موبیس ۸۶۵۷۲ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۶۵۷۲ ۳M500AF- پارت نامبر-:۸۶۵۷۲ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ می  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه سپر عقب چپ هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ اصلی موبیس ۸۶۶۸۱ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۶۶۸۱ ۳M500AF- پارت نامبر-:۸۶۶۸۱ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ ژانویه  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه سپر عقب راست هیوندای جنسیس اصلی موبیس ۸۶۶۸۲ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۶۶۸۲ ۳M500AF- پارت نامبر-:۸۶۶۸۲ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

جلو پنجره بدون دوربین هیوندای جنسیس ۲۰۱۰ اصلی جنیون پارت ۸۶۳۵۱ ۳M110 مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای  :وزن:۶۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۶۳۵۱ ۳M110- پارت نامبر-:۸۶۳۵۱ ۳M110-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ سپتامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۶۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

اورینگ منی فولد هوا موتور های ۳۸۰۰cc جنسیس،وراکروز،موهاوی ۲۹۲۱۵ ۳C250 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-: ۲۹۲۱۵ ۳C250- پارت نامبر-:۲۹۲۱۵ ۳C250 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اپریل ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۱۰۰ گرم