سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی طبق عقب چپ هیوندایی جنسیس کره ای CTR 55105 3M100:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۰x15x2اینچ – شماره مدل:  ۵۵۱۰۵ ۳M100 – پارت نامبر: ۵۵۱۰۵ ۳M100 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶  فبریه  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۲٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی لاستیک چاکدار عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جینیون پارت ۵۵۵۱۳ ۳M000:وزن: ۸۰ کیلوگرم– سایز: ۲×۱٫۵×۳اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۱۳ ۳M000  – پارت نامبر:  ۵۵۵۱۳ ۳M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲  آگوست  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۹۰ گرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی موجگیر عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک موبیز ۵۵۵۳۰ ۳M000 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۴x15x4اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۳۰ ۳M000  – پارت نامبر: ۵۵۵۳۰ ۳M000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰  اگوست  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۱٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی مندل عقب هیوندایی جنسیس کره ای فابریک ۵۵۲۵۰ ۳M000:وزن:  ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۲x15x15اینچ – شماره مدل:  ۵۵۲۵۰ ۳M000 – پارت نامبر:  ۵۵۲۵۰ ۳M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰  می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی صافی گیربکس و کارتل گیربکس هیوندایی جنسیس اصلی جینیون پارت ۴۵۲۸۰ ۳F001:وزن: ۳۰۰ گرم– سایز: ۱۵x25x12اینچ – شماره مدل:  ۴۵۲۸۰ ۳F001 – پارت نامبر: ۴۵۲۸۰ ۳F001  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۳۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی طبق عقب چپ هیوندایی جنسیس کره ای CTR ۵۵۱۰۵ ۳M100:وزن: ۱٫۱۰۰  کیلوگرم– سایز: ۱۴x25x4اینچ – شماره مدل:۵۵۱۰۵ ۳M100  – پارت نامبر:  ۵۵۱۰۵ ۳M100 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱  آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی موجگیر عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک موبیز ۵۵۵۳۰ ۳M000:وزن: ۸۰  گرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۳۰ ۳M000 – پارت نامبر: ۵۵۵۳۰ ۳M000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۴ ژانویه  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۹۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی لاستیک چاکدار عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جینیون پارت ۵۵۵۱۳ ۳M000:وزن:  ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x15x3اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۱۳ ۳M000 – پارت نامبر:  ۵۵۵۱۳ ۳M000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  آگوست  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۱٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی مندل عقب هیوندایی جنسیس کره ای فابریک ۵۵۲۵۰ ۳M000:وزن:  ۵۰۰گرم– سایز: ۶x18x3اینچ – شماره مدل: ۵۵۲۵۰ ۳M000 – پارت نامبر: ۵۵۲۵۰ ۳M000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲  فبریه  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۶۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی لوله هوزینگ آب ترموستات هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۶۱۱ ۳C660:وزن: ۲  کیلوگرم– سایز: ۱۰x18x8اینچ – شماره مدل: ۲۵۶۱۱ ۳C660  – پارت نامبر: ۲۵۶۱۱ ۳C660  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲٫۲۰۰  کیلوگرم