سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی یاطاقان متحرک آبی هیوندایی و کیا برای ماشین های جنسیس و سورنتو. اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۰۶۰ ۳C744 :وزن:۱ کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل:۲۳۰۶۰ ۳C744  – پارت نامبر:۲۳۰۶۰ ۳C744 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی یاطاقان متحرک آبی هیوندایی و کیا برای ماشین های جنسیس و سورنتو. اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۰۶۰ ۳C744 :وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۲۳۰۶۰ ۳C744 – پارت نامبر:۲۳۰۶۰ ۳C744 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۲کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی دریچه گاز هیوندایی کامل با سنسور جنسیس اصلی فابریک موبیز :وزن:  ۳کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۳۵۱۰۰ ۳C400 – پارت نامبر: ۳۵۱۰۰ ۳C400– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۳کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی دریچه گاز هیوندایی کامل با سنسور جنسیس اصلی فابریک موبیز ۳۵۱۰۰ ۳C400:وزن: ۱٫۶۰۰ کیلوگرم– سایز: ۲x4x2اینچ – شماره مدل: ۳۵۱۰۰ ۳C400 – پارت نامبر:۳۵۱۰۰ ۳C400  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲ مارس  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:  ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی یاطاقان متحرک آبی هیوندایی و کیا برای ماشین های جنسیس و سورنتو. اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۰۶۰ ۳C744:وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۴x4x2اینچ – شماره مدل: ۲۳۰۶۰ ۳C744 – پارت نامبر:۲۳۰۶۰ ۳C744  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ می  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۱٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی طبق عقب چپ هیوندایی جنسیس کره ای CTR 55105 3M100:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۰x15x2اینچ – شماره مدل:  ۵۵۱۰۵ ۳M100 – پارت نامبر: ۵۵۱۰۵ ۳M100 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶  فبریه  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۲٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی لاستیک چاکدار عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جینیون پارت ۵۵۵۱۳ ۳M000:وزن: ۸۰ کیلوگرم– سایز: ۲×۱٫۵×۳اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۱۳ ۳M000  – پارت نامبر:  ۵۵۵۱۳ ۳M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲  آگوست  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۹۰ گرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی موجگیر عقب هیوندایی جنسیس اصلی فابریک موبیز ۵۵۵۳۰ ۳M000 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۴x15x4اینچ – شماره مدل: ۵۵۵۳۰ ۳M000  – پارت نامبر: ۵۵۵۳۰ ۳M000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰  اگوست  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۱٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی مندل عقب هیوندایی جنسیس کره ای فابریک ۵۵۲۵۰ ۳M000:وزن:  ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۲x15x15اینچ – شماره مدل:  ۵۵۲۵۰ ۳M000 – پارت نامبر:  ۵۵۲۵۰ ۳M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰  می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی صافی گیربکس و کارتل گیربکس هیوندایی جنسیس اصلی جینیون پارت ۴۵۲۸۰ ۳F001:وزن: ۳۰۰ گرم– سایز: ۱۵x25x12اینچ – شماره مدل:  ۴۵۲۸۰ ۳F001 – پارت نامبر: ۴۵۲۸۰ ۳F001  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۳۰۰ گرم