سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی روغن پاش سیلندر هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۴ به بالا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۱۱۴۲ ۲G000:وزن:  ۵۰ گرم– سایز: ۰٫۵x1x0.5اینچ – شماره مدل:  ۲۱۱۴۲ ۲G000- پارت نامبر: ۲۱۱۴۲ ۲G000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  مارس  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۵۵گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی کمربند کامل چپ هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۴ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۸۸۱۰ ۳W050NBC:وزن:  ۱٫۹۰۰ کیلوگرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل: ۸۸۸۱۰ ۳W050NBC- پارت نامبر: ۸۸۸۱۰ ۳W050NBC  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵  فبریه  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:   ۲کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شبرنگ سپر عقب هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۹ ۲B000:وزن: ۱  کیلوگرم– سایز: ۱۴x25x12اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۹ ۲B000- پارت نامبر:  ۹۲۴۰۹ ۲B000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:  ۱٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی سینی زیر موتور جلویی هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۹۱۱۰ ۲B101:وزن:  ۵۰۰ گرم– سایز: ۲۴x60x18اینچ – شماره مدل: ۲۹۱۱۰ ۲B101- پارت نامبر: ۲۹۱۱۰ ۲B101  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:  ۵۳۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ بالای سپر عقب هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۶۴۵ ۲B000 :وزن: ۳۰۰   گرم– سایز: ۱۳x30x5اینچ – شماره مدل:۸۶۶۴۵ ۲B000 – پارت نامبر:  ۸۶۶۴۵ ۲B000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  ژانویه  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:  ۳۳۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی اویل پمپ موتور هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۱۳۱۰ ۳E100:وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۶x15x6اینچ – شماره مدل: ۲۱۳۱۰ ۳E100 – پارت نامبر: ۲۱۳۱۰ ۳E100  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳٫۱۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب سنسور باران هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۶ به بالا اصلی فابریک جینیون پارت ۹۶۰۱۰ ۱H300:وزن: ۷۰ گرم– سایز: ۳x5x3اینچ – شماره مدل: ۹۶۰۱۰ ۱H300 – پارت نامبر: ۹۶۰۱۰ ۱H300  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۸۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی ساعت گیربکس هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۰ موتور ۳۵۰۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۴۶۲۱۰ ۳B011:وزن:  ۱٫۸۰۰  کیلوگرم– سایز: ۱۲x30x10اینچ – شماره مدل:  ۴۶۲۱۰ ۳B011 – پارت نامبر:  ۴۶۲۱۰ ۳B011  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  ژوان  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۱٫۹۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی رینگ موتور هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی موبیز فابریک۲۳۰۴۰ ۳E001:وزن:  ۱۸۰ کیلوگرم– سایز: ۱۳x15x15اینچ – شماره مدل:  ۲۳۰۴۰ ۳E001 – پارت نامبر: ۲۳۰۴۰ ۳E001  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶  ژانویه  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:  ۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی واشر کامل هیوندایی سانتافه اصلی فابریک جینیون پارت نو آکبند۲۰۹۱۰ ۳EA00:وزن: ۲  کیلوگرم– سایز: ۱۳x25x15اینچ – شماره مدل:  ۲۰۹۱۰ ۳EA00 – پارت نامبر:  ۲۰۹۱۰ ۳EA00 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  آپریل  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۲٫۱۰۰ کیلوگرم