سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, دی ۲۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی پرژکتور چپ هیوندایی سانتافه تک لامپ اصلی فابریک جینیون پارت۹۲۲۰۱ ۲W020:وزن:  ۲٫۹۰۰کیلوگرم– سایز: ۱۸x20x16اینچ – شماره مدل: ۹۲۲۰۱ ۲W020- پارت نامبر:  ۹۲۲۰۱ ۲W020– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ ژانویه ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۳کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ دور گلگیر جلو چپ هیوندایی سانتافه اصلی فابریک جینیون پارت۸۷۷۱۱۲W000CA:وزن: ۱٫۹۰۰ کیلوگرم– سایز: ۲۳x20x14اینچ – شماره مدل: ۸۷۷۱۱۲W000CA- پارت نامبر:  ۸۷۷۱۱۲W000CA– تاریخ اولین موجودی در بازار:۳ فبریه ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ درب عقب راست هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۶ اصلی فابریک جینیون پارت۸۷۷۳۲۲W000CA:وزن:  ۲٫۹۰۰کیلوگرم– سایز: ۲۵x30x18اینچ – شماره مدل: ۸۷۷۳۲۲W000CA- پارت نامبر: ۸۷۷۳۲۲W000CA – تاریخ اولین موجودی در بازار:۵  سپتامبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب پرژکتور راست هیوندایی سانتافه نیو مدل ۲۰۱۶ اصلی فابریک جینیون۸۶۵۶۴ ۲WAA0:وزن: ۴٫۵۰۰ کیلوگرم– سایز: ۲۳x20x14اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۶۴ ۲WAA0- پارت نامبر:  ۸۶۵۶۴ ۲WAA0– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۵کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قفل صندوق عقب هیوندایی سانتافه اصلی فابریک جینیون پارت۸۱۲۳۰ ۳Z000:وزن: ۹۰گرم– سایز: ۱٫۵x2x1.75اینچ – شماره مدل: ۸۱۲۳۰ ۳Z000- پارت نامبر: ۸۱۲۳۰ ۳Z000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب روی موتور هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت۲۹۲۴۰ ۲GGA0:وزن:۳۵۰گرم– سایز: ۲۲x20x30اینچ – شماره مدل:۲۹۲۴۰ ۲GGA0 – پارت نامبر:۲۹۲۴۰ ۲GGA0 – تاریخ اولین موجودی در بازار:۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی ریش سپر هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۹۱۲B000:وزن:۲٫۴۰۰ کیلوگرم– سایز: ۲۳x20x14اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۹۱۲B000- پارت نامبر: ۸۶۵۹۱۲B000– تاریخ اولین موجودی در بازار: دسامبر ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۲٫۸۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی توری وسط سپر هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۱۲۲B000:وزن: ۸۰۰گرم– سایز: ۲۵x50x12اینچ – شماره مدل:۸۶۵۱۲۲B000 – پارت نامبر:۸۶۵۱۲۲B000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۹۸۰گرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فوم سپر جلو هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۲۰۲B010:وزن: ۳کیلوگرم– سایز: ۲۵x40x14اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۲۰۲B010- پارت نامبر:۸۶۵۲۰۲B010 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۳٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ زیر سپر جلو هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۲۵۲B010:وزن: ۲کیلوگرم– سایز: ۲۶x45x17اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۲۵۲B010- پارت نامبر:۸۶۵۲۵۲B010 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ دسامبر ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲٫۱۰۰کیلوگرم