سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

کمک فنر عقب هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۶اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۳۱۰ ۲W600 وزن:  ۷۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۵۳۱۰ ۲W600- پارت نامبر:۵۵۳۱۰ ۲W600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۷۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

سیبک موجگیر عقب هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۶ اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۵۳۰ ۲W100 وزن: ۲۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۵۵۳۰ ۲W100- پارت نامبر:۵۵۵۳۰ ۲W100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ نوامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

طبق جلو چپ کامل هیوندای سانتافه ۲۰۱۶ کره ای فابریک ۵۴۵۰۰ ۲W600 وزن: ۱ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۴۵۰۰ ۲W600- پارت نامبر:۵۴۵۰۰ ۲W600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ اکتبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

دسته موتور راست هیوندای سانتافه و کیا سورنتو مدل ۲۰۱۳ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۱۸۱۰ ۲W200 وزن:  ۴۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۱۸۱۰ ۲W200- پارت نامبر:۲۱۸۱۰ ۲W200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

فلاپ دور گلگیر جلو چپ هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۷۱۱ ۲W000CA وزن: ۳۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۷۷۱۱ ۲W000CA-پارت نامبر:۸۷۷۱۱ ۲W000CA– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ مارس  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

زه آبگیر بغل درب راست هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۲۲۲۰ ۲W000 وزن:  ۳۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۲۲۲۰ ۲W000- پارت نامبر:۸۲۲۲۰ ۲W000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ می  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

فلاپ دور گلگیر عقب راست هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۷۴۲ ۲W000CA وزن: ۱۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۷۷۴۲ ۲W000CA- پارت نامبر:۸۷۷۴۲ ۲W000CA– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ نوامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۱۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

راهنما آینه چپ هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک موبیز پارت ۸۷۶۱۳ B8000 وزن: ۲۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۷۶۱۳ B8000- پارت نامبر:۸۷۶۱۳ B8000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۲۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

قاب زیر باطری هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۳۷۱۵۰ ۲W000 وزن:  ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۳۷۱۵۰ ۲W000- پارت نامبر:۳۷۱۵۰ ۲W000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰سپتامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

جلو پنجره هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت دوربین دار. ۸۶۳۵۰ ۲WBD0 وزن: ۷۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۸۶۳۵۰ ۲WBD0 – پارت نامبر: ۸۶۳۵۰ ۲WBD0 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۷۰۰گرم