سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

صافی بنزین کیا سورنتو. و هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۰. اصلی فابریک جیینون پارت ۳۱۱۱۲ ۲P000 وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۳۱۱۱۲ ۲P000- پارت نامبر:۳۱۱۱۲ ۲P000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

شیشه آینه بغل هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۵ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۲۱ ۲W120 وزن:۳۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۷۶۲۱ ۲W120- پارت نامبر:۸۷۶۲۱ ۲W120– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۳۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

میل لنگ موتور هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ و کیا اپتیما مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۱۱۰ ۳E101 وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۱۱۰ ۳E101- پارت نامبر:۲۳۱۱۰ ۳E101– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

شاطون موتور هیوندای سانتافه ۲۰۰۸و کیا اپتیما ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۵۱۰ ۳E011 وزن: ۶۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۵۱۰ ۳E011- پارت نامبر:۲۳۵۱۰ ۳E011– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۶۰۰ گرم        

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

درب سوپاپ هیوندای و کیا سانتافه و سورنتو مدل ۲۰۱۷ برای موتور های GDI اصلی فابریک جیینون پارت ۲۹۲۴۰ ۲GGA0 وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۹۲۴۰ ۲GGA0- پارت نامبر:۲۹۲۴۰ ۲GGA0– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

بوبین کمپرسور کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ و سانتافه مدل ۲۰۱۱ اصلی فابریک جیینون پارت ۹۷۶۴۱ ۲P110 وزن: ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۷۶۴۱ ۲P110- پارت نامبر:۹۷۶۴۱ ۲P110– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ می  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

شاطون موتور هیوندای و کیا سانتافه و اسپورتج برای موتورهای ۲۴۰۰cc اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۵۱۰ ۲۵۲۵۰ وزن: ۵۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۵۱۰ ۲۵۲۵۰- پارت نامبر:۲۳۵۱۰ ۲۵۲۵۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

اویل پمپ موتور هیوندای و کیا سانتافه و اپتیما مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۱۳۱۰ ۳E100 وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۱۳۱۰ ۳E100- پارت نامبر:۲۱۳۱۰ ۳E100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۴کیلوگرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

لامپ چراغ جلو هیوندای سانتافه واصلی فابریک جیینون پارت نو مبارک ۱۸۶۴۷ ۳۵۰۱۰ وزن:  ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۱۸۶۴۷ ۳۵۰۱۰- پارت نامبر:۱۸۶۴۷ ۳۵۰۱۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۰۱ ۱۳۹۹

کمک فنر عقب هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۶اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۳۱۰ ۲W600 وزن:  ۷۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۵۳۱۰ ۲W600- پارت نامبر:۵۵۳۱۰ ۲W600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۷۰۰ گرم