سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۳۱ ۱۴۰۰

ایربگ داشبورد هیوندای سانتافه ۲۰۱۵ اصلی جنیون پارت ۸۴۵۳۰ ۲W000 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۴۵۳۰ ۲W000  پارت نامبر-:۸۴۵۳۰ ۲W000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

شبرنگ عقب راست هیوندای سانتافه ۲۰۱۴ اصلی جنیون پارت ۹۲۴۰۶ ۲W200 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۴۰۶ ۲W200 پارت نامبر-:۹۲۴۰۶ ۲W200 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ سپتامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

جلو پنجره هیوندای سانتافه دوربین دار ۲۰۱۷ اصلی موبیس ۸۶۳۵۰ ۲WBB0 مشخصات فنی :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۰ ۲WBB0 پارت نامبر-:۸۶۳۵۰ ۲WBB0 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اگست ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

درجه داخل باک کیا سورنتو و هیوندای سانتافه ۳۵۰۰ اصلی موبیس ۹۴۴۳۰ ۲P000 مشخصات فنی  لوازم یدکی کیا :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۴۴۳۰ ۲P000- پارت نامبر-:۹۴۴۳۰ ۲P000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

درجه داخل باک کیا سورنتو و هیوندای سانتافه ۳۵۰۰ اصلی جنیون پارت ۹۴۴۶۰ ۲P000 مشخصات فنی  لوازم یدکی کیا :وزن:۲۵۰گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۴۴۶۰ ۲P000- پارت نامبر-:۹۴۴۶۰ ۲P000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶ اگست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۲۵۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

رادار کورس کنترل هیوندای سانتافه اصلی جنیون پارت ۹۶۴۰۰ ۲W300 مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۱٫۵کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۶۴۰۰ ۲W300- پارت نامبر-:۹۶۴۰۰ ۲W300-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ اکتبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۱٫۵ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

سنسور والف سانتافه ۲۰۱۷ اصلی موبیس ۵۲۹۳۳ B1100 مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای  :وزن:۸۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۵۲۹۳۳ B1100 – پارت نامبر-۵۲۹۳۳ B1100:-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۸۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

لنت جلو هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ سنسور دار اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ ۲WA90 مشخصات فنی لوازم یدکی هیوندای :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵×۲ x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۲WA90 – پارت نامبر-: ۵۸۱۰۱ ۲WA90-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اگست  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم      

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

لنت عقب هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ سنسور دار اصلی جنیون پارت ۵۸۳۰۲ ۲WA90 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۸۳۰۲ ۲WA90- پارت نامبر-:۵۸۳۰۲ ۲WA90 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ اپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

نوار دور در عقب چپ هیوندای سانتافه اصلی جنیون پارت ۸۳۱۱۰ ۲BOOO مشخصات فنی لوازم یدکی هیوندای  :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۸۳۱۱۰ ۲BOOO – پارت نامبر-: ۸۳۱۱۰ ۲BOOO-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۵۰۰گرم