سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی پمپ الکترونیک روغن گیربکس اصلی هیوندایی سوناتا LF هیبرید فابریک جیینون پارت ۴۶۱۲۰ ۳D600:وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۲x4x2اینچ – شماره مدل:  ۴۶۱۲۰ ۳D600 – پارت نامبر: ۴۶۱۲۰ ۳D600  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۲۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی منبع شیشه شور هیوندایی سوناتا LF هیبرید اصلی فابریک جیینون پارت ۹۸۶۲۰ E6100:وزن: ۲۵۰گرم– سایز: ۵x15x12اینچ – شماره مدل: ۹۸۶۲۰ E6100 – پارت نامبر:۹۸۶۲۰ E6100  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲  ژانویه  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی جلو پنجره کامل هیوندایی سوناتا LF اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۳۵۰ C1100:وزن: ۶۰۰   کیلوگرم– سایز: ۱۲x30x10اینچ – شماره مدل: ۸۶۳۵۰ C1100  – پارت نامبر:  ۸۶۳۵۰ C1100  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲  می  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۶۴۰  گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی درپوش تلسکوپی چراغ شور هیوندایی سوناتا LF مدل ۲۰۱۵ اصلی فابریک جینیون پارت۹۸۶۸۱ C1000:وزن:  ۹۰ گرم– سایز: ۱٫۲x3x2اینچ – شماره مدل: ۹۸۶۸۱ C1000  – پارت نامبر: ۹۸۶۸۱ C1000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶  مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۱۰۰  گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی تلسکوپی چراغ شور هیوندایی سوناتا LF مدل ۲۰۱۵ اصلی فابریک جینیون پارت۹۸۶۷۲ C1000 :وزن:  ۳۰۰گرم– سایز: ۱۶x25x14اینچ – شماره مدل: ۹۸۶۷۲ C1000  – پارت نامبر: ۹۸۶۷۲ C1000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  اکتبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۳۲۰گرم

بدون دیدگاه, دی ۲۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی گلگیر عقب چپ هیوندایی سوناتا LF هیبرید مدل ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت۷۱۵۰۳ C1C00:وزن:  ۶ کیلوگرم– سایز: ۲۶x40x35اینچ – شماره مدل:۷۱۵۰۳ C1C00 – پارت نامبر: ۷۱۵۰۳ C1C00 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶ آپریل ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۶٫۲۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی دستگیره درب جلو راست هیوندایی سوناتا LF. هیبرید. اصلی فابریک موبیز۸۲۶۶۲C1110:وزن: ۳۰۰ گرم– سایز: ۴x12x2.5اینچ – شماره مدل:۸۲۶۶۲C1110 – پارت نامبر: ۸۲۶۶۲C1110 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱ ژانویه ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۳۶۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی کشویی سپر عقب هیوندایی سوناتا LF هیبرید اصلی فابریک جینیون پارت۸۶۶۱۳ C1001:وزن: ۱٫۲۰۰ کیلوگرم– سایز: ۳۰x60x17اینچ – شماره مدل:  ۸۶۶۱۳ C1001- پارت نامبر:۸۶۶۱۳ C1001– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸آگوست  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۱٫۳۰۰کیلوگرم    

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۷

شبرنگ داخل سپر عقب چپ هیوندایی سوناتا LF هیبرید اصلی فابریک جینیون پارت۹۲۴۰۵ E6000 مشخصات فنی شبرنگ داخل سپر عقب چپ هیوندایی سوناتا LF هیبرید اصلی فابریک جینیون پارت۹۲۴۰۵ E6000:وزن: ۲۱۰گرم– سایز: ۵x2x12اینچ – شماره مدل:  ۹۲۴۰۵ E6000- پارت نامبر:۹۲۴۰۵ E6000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶ دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی خطر عقب روی گلگیر چپ هیوندایی سوناتا LF هیبرید اصلی فابریک جینیون پارت۹۲۴۰۱ E6110:وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۱۸x28x15اینچ – شماره مدل:  ۹۲۴۰۱ E6110- پارت نامبر:۹۲۴۰۱ E6110– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ آپریل ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴٫۳۰۰کیلوگرم