سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مهر ۱۱ ۱۳۹۹

رینگ موتور هیوندای ورنا اصلی فابریک موبیز ۲۳۰۴۰ ۲۶۱۷۰ وزن:۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۰۴۰ ۲۶۱۷۰ – پارت نامبر:۲۳۰۴۰ ۲۶۱۷۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, مهر ۰۴ ۱۳۹۹

مشخصات فنی دیسک و صفحه و بلبرینگ کلاج ورنا ۱۶۰۰ اصلی فابریک جیینون پارت ۴۱۱۰۰ ۲۲۷۱۵ ۴۱۳۰۰ ۲۲۷۱۰ ۴۱۴۲۱ ۲۲۸۱۰ وزن:۱۵کیلو گرم– سایز: ۵x60x5اینچ – شماره مدل: ۴۱۱۰۰ ۲۲۷۱۵ ۴۱۳۰۰ ۲۲۷۱۰ ۴۱۴۲۱ ۲۲۸۱۰ – پارت نامبر: ۴۱۱۰۰ ۲۲۷۱۵ ۴۱۳۰۰ ۲۲۷۱۰ ۴۱۴۲۱ ۲۲۸۱۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ می  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۱۵٫۵  کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۰۴ ۱۳۹۹

مشخصات فنی کاسه نمد پلوس هیوندایی ورنا ۱۶۰۰ آهنی ۴۳۱۱۹ ۲۸۰۱۰ وزن: ۱۰ گرم– سایز: ۵x60x5اینچ – شماره مدل: ۴۳۱۱۹ ۲۸۰۱۰ – پارت نامبر: ۴۳۱۱۹ ۲۸۰۱۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰ فبریه  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۱۳گرم

بدون دیدگاه, مهر ۰۴ ۱۳۹۹

مشخصات فنی کاسه نمد ته میل لنگ هیوندایی ورنا اصلی فابریک جیینون پارت ۲۱۴۴۳ ۲۲۰۰۰ وزن: ۵۰ گرم– سایز: ۵x10x10اینچ – شماره مدل:  ۲۱۴۴۳ ۲۲۰۰۰- پارت نامبر: ۲۱۴۴۳ ۲۲۰۰۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲ می  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۵۵ گرم

بدون دیدگاه, مهر ۰۴ ۱۳۹۹

مشخصات قطعات هیوندا دسته موتور عقب هیوندایی ورنا ۱۶۰۰ دنده ای کره ای فابریک ۲۱۹۳۰ ۲۵۴۵۰ وزن: ۲ کیلو گرم– سایز: ۵x60x5اینچ – شماره مدل:  – پارت نامبر:  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲  کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی ریل شیشه بالابر چپ هیوندایی ورنا اصلی فابریک جینیون پارت ۸۲۴۰۳ ۲۵۲۱۰:وزن: ۲  کیلوگرم– سایز: ۱۵x25x4اینچ – شماره مدل:  ۸۲۴۰۳ ۲۵۲۱۰ – پارت نامبر:  ۸۲۴۰۳ ۲۵۲۱۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی خطر عقب چپ هیوندایی ورنا اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۲x30x10اینچ – شماره مدل:  ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ – پارت نامبر: ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸  می  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:   ۲٫۱۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۳ ۱۳۹۷

مشخصات فنی دستگیره داخلی هیوندایی ورنا کره ای فابریک۸۲۶۵۰ ۲۵۰۰۰:وزن: ۲۵۰گرم– سایز: ۱۹x20x10اینچ – شماره مدل:  ۸۲۶۵۰ ۲۵۰۰۰- پارت نامبر:۸۲۶۵۰ ۲۵۰۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲آگوست  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲۷۰گرم    

بدون دیدگاه, آذر ۲۱ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شیلنگ بخاری رفت و برگشت هیوندایی ورنا اصلی فابریک جینیون پارت ۹۷۳۱۱ ۲۵۰۰۰ ۹۷۳۱۲ ۲۵۰۰۰:وزن: ۳۴۰گرم– سایز: ۱۶x20x2.75اینچ – شماره مدل: ۹۷۳۱۲ ۲۵۰۰۰ ۹۷۳۱۱ ۲۵۰۰۰- پارت نامبر:۹۷۳۱۱ ۲۵۰۰۰   ۹۷۳۱۲ ۲۵۰۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸ اپریل  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۳۹۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۱ ۱۳۹۷

مشخصات فنی لوله آب واتر پمپ هیوندایی ورنا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۶۱ ۲۲۶۰۱:وزن: ۳۶۰گرم– سایز: ۱۰x20x3اینچ – شماره مدل:  ۲۵۴۶۱ ۲۲۶۰۱- پارت نامبر:۲۵۴۶۱ ۲۲۶۰۱– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم