سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۳۰ ۱۴۰۰

دستگیره داخل چپ هیوندای IX55اصلی جنیون پارت ۸۲۶۱۰ ۳J000WS مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۲۶۱۰ ۳J000WS پارت نامبر-:۸۲۶۱۰ ۳J000WS-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

مجموعه فن کامل کولر هیوندای IX55 فابریکی کره ای ۹۷۷۳۰ ۳J000 مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۱٫۵کیلو گرم– سایز: ۵x 4×6اینچ – شماره مدل-:۹۷۷۳۰ ۳J000- پارت نامبر-:۹۷۷۳۰ ۳J000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۱٫۵کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

بادگیر رادیاتور چپ و راست هیوندای IX55 اصلی جنیون پارت ۲۹۱۳۵ ۳J100 , 29136 3J100 مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای  :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۲۹۱۳۵ ۳J100 , 29136 3J100- پارت نامبر-:۲۹۱۳۵ ۳J100 , 29136 3J100-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ می  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

قرقری فرمان هیوندای IX55 اصلی جنیون پارت ۵۷۷۲۴ ۳J000 مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۷۷۲۴ ۳J000- پارت نامبر-:۵۷۷۲۴ ۳J000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸اگست  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

گردگیر جعبه فرمان هیوندای IX55اصلی موبیس ۵۷۷۴۰ ۳J000 مشخصات فنی  لوازم یدکی  هیوندای  :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۷۷۴۰ ۳J000- پارت نامبر-۵۷۷۴۰ ۳J000:-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

قاب پشت جلو پنجره هیوندای IX55 اصلی موبیس ۸۶۵۵۱ ۳J000 مشخصات فنی:وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۵۱ ۳J000- پارت نامبر:۸۶۵۵۱ ۳J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اگست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

شبکه داخل سپر هیوندای IX55 اصلی جنیون پارت ۸۶۵۲۲ ۳J010 مشخصات فنی:وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 10 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۲۲ ۳J010- پارت نامبر:۸۶۵۲۲ ۳J010– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

فوم پشت سپر هیوندای IX55 اصلی جنیون پارت ۸۶۵۲۰ ۳J000 مشخصات فنی:وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۲۰ ۳J000- پارت نامبر:۸۶۵۲۰ ۳J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

جلو پنجره هیوندای IX55اصلی جنیون پارت ۸۶۳۶۱ ۳J200 مشخصات فنی لوازم یدکی هیوندای :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵×۱۰  x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۶۱ ۳J200- پارت نامبر:۸۶۳۶۱ ۳J200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ می  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

چراغ جلو چپ هیوندای IX55 اصلی جنیون پارت ۹۲۱۱۰ ۳J300S مشخصات فنی لوازم یدکی هیوندای :وزن:۳کیلو گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۱۱۰ ۳J300S- پارت نامبر:۹۲۱۱۰ ۳J300S– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم