سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی خطر عقب چپ هیوندایی ورنا اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۲x30x10اینچ – شماره مدل:  ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ – پارت نامبر: ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸  می  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:   ۲٫۱۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی ساعت گیربکس هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۰ موتور ۳۵۰۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۴۶۲۱۰ ۳B011:وزن:  ۱٫۸۰۰  کیلوگرم– سایز: ۱۲x30x10اینچ – شماره مدل:  ۴۶۲۱۰ ۳B011 – پارت نامبر:  ۴۶۲۱۰ ۳B011  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  ژوان  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۱٫۹۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی دستگیره درب عقب هیوندایی سوناتا YF اصلی فابریک موبیز ۸۲۶۵۱ ۳S010:وزن:  ۱۲۰  گرم– سایز: ۳x2x10اینچ – شماره مدل: ۸۲۶۵۱ ۳S010  – پارت نامبر:   ۸۲۶۵۱ ۳S010 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۱۳۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی گل پخش کن عقب هیوندایی سوناتا YF اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۸۴۱ ۳S000:وزن:  ۱۰۰گرم– سایز: ۳x12x8اینچ – شماره مدل:  ۸۶۸۴۱ ۳S000 – پارت نامبر:  ۸۶۸۴۱ ۳S000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸  فبریه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱۱۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی خطر عقب چپ هیوندایی روی گلگیر سوناتاYF اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۱۱ ۳S100:وزن:   ۱٫۲۰۰ کیلوگرم– سایز: ۱۰x25x17اینچ – شماره مدل:  ۹۲۴۱۱ ۳S100 – پارت نامبر:   ۹۲۴۱۱ ۳S100 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸  می  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۱٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی فلاپ زیر سپر عقب هیوندایی ولستر اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۶۱۲ ۲V010:وزن:  ۵۰۰  گرم– سایز: ۲۵x1000x20اینچ – شماره مدل:  ۸۶۶۱۲ ۲V010 – پارت نامبر:  ۸۶۶۱۲ ۲V010  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  جولای  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۵۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شیشه آینه بغل هیوندایی I40 سمت راست اصلی فابریک جینیون پارت ۸۷۶۲۱ ۳Z020:وزن: ۴۰۰ گرم– سایز: ۲x12x5اینچ – شماره مدل: ۸۷۶۲۱ ۳Z020  – پارت نامبر:  ۸۷۶۲۱ ۳Z020  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  آگوست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۴۳۰ گرم      

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی لوله هوزینگ آب ترموستات هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۶۱۱ ۳C660:وزن: ۲  کیلوگرم– سایز: ۱۰x18x8اینچ – شماره مدل: ۲۵۶۱۱ ۳C660  – پارت نامبر: ۲۵۶۱۱ ۳C660  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب سه گوش دستگیره درب بازکن بیرونی هیوندایی سوناتا YF. اصلی فابریک جینیون پارت ۸۳۶۵۲ ۳S010:وزن:  ۷۰ گرم– سایز: ۰٫۵x2x1.75اینچ – شماره مدل: ۸۳۶۵۲ ۳S010  – پارت نامبر:  ۸۳۶۵۲ ۳S010 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۹  آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۷۵گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب دستگیره داخلی هیوندای سوناتا اصلی فابریک جینیون پارت ۸۳۶۵۵ ۳S000 :وزن: ۱۰۰ گرم– سایز: ۱۶x25x14اینچ – شماره مدل:  ۸۳۶۵۵ ۳S000 – پارت نامبر:  ۸۳۶۵۵ ۳S000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۹  آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۱۱۰ گرم