سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۵

پوسته داشتبورد توسان مدل ۲۰۱۱الی ۲۰۱۵ رنگ مشکی فابریک اصلی  ۸۴۷۱۰-۲S1009P پوسته داشتبورد محافظ جلویی ماشین میباشد ودر آن ۲ تا ایربک فرمان و شاگرد قرار میگیرد که در صورت تصادف ایربک ها عمل کرده و از داخل داشتبورد باز میشود

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۵

پمپ بنزین کامل سانتافه ۲۰۰۸ اصلی فابریک ۳۱۱۱۰-۲B000DS پمپ بنزین داخل اطاق میباشد باعث مکش بنزین از باک به داخل موتور میشود و شامل صافی بنزین و مغزی پمپ بنزین و درجه داخل باک تشکیل شده