سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی پلوس کامل کیا سورنتو سمت چپ کره ای گلویز اصلی ۴۹۵۰۱ ۳E111:وزن:  ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۲x25x5اینچ – شماره مدل: ۴۹۵۰۱ ۳E111 – پارت نامبر:  ۴۹۵۰۱ ۳E111 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱  آگوست  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی کمک جلو راست کیا اپتیما مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۵۴۶۶۱ ۲G600 :وزن:  ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل:۵۴۶۶۱ ۲G600 – پارت نامبر: ۵۴۶۶۱ ۲G600   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  آگوست  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی سگدست جلو راست کیا اپتیما و کارنز مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۵۱۷۱۶ ۱D100 ۵۱۷۱۶ ۲G101 :وزن: ۱٫۸۰۰  کیلوگرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل:۵۱۷۱۶ ۱D100 51716 2G101 – پارت نامبر: ۵۱۷۱۶ ۱D100 51716 2G101  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:  ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب روی سپر عقب کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون ۸۶۶۴۵ ۱F500:وزن:  ۱۲۰گرم– سایز: ۶۳x60x3اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۴۵ ۱F500 – پارت نامبر:  ۸۶۶۴۵ ۱F500 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  دسامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱۳۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی ایربک راست داشتبورد کیا اسپورتج اصلی فابریک جینیون پارت ۸۴۵۳۰ ۳W200:وزن: ۳۸۰گرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل:۸۴۵۳۰ ۳W200  – پارت نامبر: ۸۴۵۳۰ ۳W200  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی داشتبورد کامل کیا اسپورتج رنگ طوسی اصلی فابریک جینیون پارت ۸۴۷۱۰ ۳W050 GAH:وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۳۰x100x40اینچ – شماره مدل:۸۴۷۱۰ ۳W050 GAH  – پارت نامبر: ۸۴۷۱۰ ۳W050 GAH  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶  دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۳٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی برچسب درب کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۶۳۹۱ A7000 ۸۶۳۹۲ A7000:وزن: ۱۳ گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل:  ۹۶۳۹۱ A700086392 A7000- پارت نامبر: ۹۶۳۹۱ A700086392 A7000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵۶  اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۱۵گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی درب عقب راست کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۷۷۰۰۴ A7310:وزن: ۸ کیلوگرم– سایز: ۴۶x130x100اینچ – شماره مدل: ۷۷۰۰۴ A7310 – پارت نامبر: ۷۷۰۰۴ A7310  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۸٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی دیاق عقب کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۶۳۱ A7000:وزن: ۲۸۰گرم– سایز: ۱۲x20x2.5اینچ – شماره مدل:۸۶۶۳۱ A7000  – پارت نامبر:  ر – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲  آپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی خطر عقب راست کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۲ A7310:وزن:  ۲٫۵۰۰کیلوگرم– سایز: ۱۴x30x12اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۲ A7310 – پارت نامبر: ۹۲۴۰۲ A7310  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۹  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۲٫۶۰۰ کیلوگرم