سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شلگیر عقب کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت نو ۸۶۸۲۱ ۳E510 :وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۸۶۸۲۱ ۳E510 – پارت نامبر: ۸۶۸۲۱ ۳E510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ مارس  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

چراغ جلو راست کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ موتور دار چینی درجه ۱ ۹۲۱۰۲ ۱F510 :وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۹۲۱۰۲ ۱F510 – پارت نامبر: ۹۲۱۰۲ ۱F510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

مندل عقب هیوندایی و کیا توسان و اپتیما مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۲۵۰ ۲S000 :وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۵۵۲۵۰ ۲S000 – پارت نامبر: ۵۵۲۵۰ ۲S000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ بالا و پایین کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۴۱۱ ۳E950 ۲۵۴۱۲ ۳E950 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۱ ۳E950 25412 3E950- پارت نامبر: ۲۵۴۱۱ ۳E95025412 3E950  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ فبریه ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

خطر های عقب هیوندایی و کیا سراتو و النترا و IX55 و سوناتا YF. اصلی فابریک جیینون پارت :وزن:۳  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل:  – پارت نامبر:   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ مارس  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

لنت جلو کیا سراتو شرکتی و وارداتی اصلی فابریک موبیز ۵۸۱۰۱ ۱MA00 :وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۵۸۱۰۱ ۱MA00 – پارت نامبر: ۵۸۱۰۱ ۱MA00  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

موتور دریچه بخاری سورنتو اصلی فابریک جیینون پارت ۹۷۲۲۲ ۳E060 :وزن:۲  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل:۹۷۲۲۲ ۳E060  – پارت نامبر: ۹۷۲۲۲ ۳E060  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ بالا رادیاتور آب کیا موهاوی ۶و ۸ سیلندر اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۱ ۲J200 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۱ ۲J200 – پارت نامبر: ۲۵۴۱۱ ۲J200  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ جولای ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ بالا رادیاتور آب کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۱ ۳E950 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل:۲۵۴۱۱ ۳E950  – پارت نامبر:۲۵۴۱۱ ۳E950   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل۱:  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ پایین رادیاتور آب کیا موهاوی ۸ سیلندر اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۲ ۲J800 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۲ ۲J800 – پارت نامبر:۲۵۴۱۲ ۲J800   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ فبریه  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم