سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

چراغ جلو راست کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ موتور دار چینی درجه ۱ ۹۲۱۰۲ ۱F510 :وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۹۲۱۰۲ ۱F510 – پارت نامبر: ۹۲۱۰۲ ۱F510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

بال عقب کیا اسپورتج اصلی فابریک جیینون پارت مدل ۲۰۱۳ به بالا ۸۷۲۱۰ ۳W000 وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۸۷۲۱۰ ۳W000 – پارت نامبر: ۸۷۲۱۰ ۳W000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ مارس۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

بلبرینگ گاردان کامل توسان و اسپورتج اصلی فابریک جیینون پارت ۴۹۵۷۵ ۲E000 وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۴۹۵۷۵ ۲E000 – پارت نامبر: ۴۹۵۷۵ ۲E000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ جولای  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی چراغ جلو راست کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ موتور دار چینی درجه ۱ ۹۲۱۰۲ ۱F510:وزن: ۱٫۳۰۰ کیلوگرم– سایز: ۱۹x10x25اینچ – شماره مدل:۹۲۱۰۲ ۱F510  – پارت نامبر:۹۲۱۰۲ ۱F510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰ مارس ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱٫۴۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی بلبرینگ گاردان کامل توسان و اسپورتج اصلی فابریک جیینون پارت ۴۹۵۷۵ ۲E000:وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۱۲x10x5اینچ – شماره مدل: ۴۹۵۷۵ ۲E000  – پارت نامبر:۴۹۵۷۵ ۲E000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی بال عقب کیا اسپورتج اصلی فابریک جیینون پارت مدل ۲۰۱۳ به بالا ۸۷۲۱۰ ۳W000:وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۱۶×۱٫۵×۳اینچ – شماره مدل: ۸۷۲۱۰ ۳W000 – پارت نامبر۸۷۲۱۰ ۳W000:  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ آگوست  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۱٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۲۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی فلاپ گلگیر عقب چپ کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۷۱ ۳W000:وزن: ۵ کیلوگرم– سایز: ۵۰x30x105اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۷۱ ۳W000 – پارت نامبر:۸۶۶۷۱ ۳W000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶  آپریل  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۵٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات دیاق عقب کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۴ کره ای ۸۶۶۳۰ ۳W000:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۵x30x5اینچ – شماره مدل:   ۸۶۶۳۰ ۳W000- پارت نامبر: ر – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۲٫۲۰۰کیلوگرم