سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مرداد ۲۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی فلاپ گلگیر عقب چپ کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۷۱ ۳W000:وزن: ۵ کیلوگرم– سایز: ۵۰x30x105اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۷۱ ۳W000 – پارت نامبر:۸۶۶۷۱ ۳W000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶  آپریل  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۵٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات دیاق عقب کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۴ کره ای ۸۶۶۳۰ ۳W000:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۵x30x5اینچ – شماره مدل:   ۸۶۶۳۰ ۳W000- پارت نامبر: ر – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۲٫۲۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سنسور سپر عقب کیا اسپورتج و اپتیما مدل ۲۰۱۵ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۵۷۲۰ ۳W400:وزن: ۱۰۰گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل:  ۹۵۷۲۰ ۳W400 – پارت نامبر: ۹۵۷۲۰ ۳W400  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱۰۵  کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی فوم سپر جلو کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۵ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۲۱ ۳W700:وزن: ۷۰ گرم– سایز: ۶x20x4اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۲۱ ۳W700  – پارت نامبر: ۸۶۵۲۱ ۳W700  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:  ۸۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۲ ۱۳۹۸

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی خطر عقب راست کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۲ ۱F510:وزن: ۱٫۵ کیلوگرم– سایز: ۱۴x25x4اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۲ ۱F510  – پارت نامبر:  ۹۲۴۰۲ ۱F510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰  فبریه  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:   ۱٫۶کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۲ ۱۳۹۸

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی قالپاق داخل رینگ چرخ کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریکش جینیون پارت ۵۲۹۶۰ ۳W200:وزن: ۲۰  گرم– سایز: ۱۴x25x4اینچ – شماره مدل: ۵۲۹۶۰ ۳W200  – پارت نامبر: ۵۲۹۶۰ ۳W200 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱  جولای  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۲۵ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب روی سپر عقب کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون ۸۶۶۴۵ ۱F500:وزن:  ۱۲۰گرم– سایز: ۶۳x60x3اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۴۵ ۱F500 – پارت نامبر:  ۸۶۶۴۵ ۱F500 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  دسامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱۳۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی ایربک راست داشتبورد کیا اسپورتج اصلی فابریک جینیون پارت ۸۴۵۳۰ ۳W200:وزن: ۳۸۰گرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل:۸۴۵۳۰ ۳W200  – پارت نامبر: ۸۴۵۳۰ ۳W200  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۴۰۰گرم