سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سنسور سپر عقب کیا اسپورتج و اپتیما مدل ۲۰۱۵ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۵۷۲۰ ۳W400:وزن: ۱۰۰گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل:  ۹۵۷۲۰ ۳W400 – پارت نامبر: ۹۵۷۲۰ ۳W400  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱۰۵  کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی فوم سپر جلو کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۵ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۵۲۱ ۳W700:وزن: ۷۰ گرم– سایز: ۶x20x4اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۲۱ ۳W700  – پارت نامبر: ۸۶۵۲۱ ۳W700  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:  ۸۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۲ ۱۳۹۸

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی خطر عقب راست کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۲ ۱F510:وزن: ۱٫۵ کیلوگرم– سایز: ۱۴x25x4اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۲ ۱F510  – پارت نامبر:  ۹۲۴۰۲ ۱F510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰  فبریه  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:   ۱٫۶کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۲ ۱۳۹۸

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی قالپاق داخل رینگ چرخ کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریکش جینیون پارت ۵۲۹۶۰ ۳W200:وزن: ۲۰  گرم– سایز: ۱۴x25x4اینچ – شماره مدل: ۵۲۹۶۰ ۳W200  – پارت نامبر: ۵۲۹۶۰ ۳W200 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱  جولای  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۲۵ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب روی سپر عقب کیا اسپورتج مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون ۸۶۶۴۵ ۱F500:وزن:  ۱۲۰گرم– سایز: ۶۳x60x3اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۴۵ ۱F500 – پارت نامبر:  ۸۶۶۴۵ ۱F500 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵  دسامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱۳۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی ایربک راست داشتبورد کیا اسپورتج اصلی فابریک جینیون پارت ۸۴۵۳۰ ۳W200:وزن: ۳۸۰گرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل:۸۴۵۳۰ ۳W200  – پارت نامبر: ۸۴۵۳۰ ۳W200  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی داشتبورد کامل کیا اسپورتج رنگ طوسی اصلی فابریک جینیون پارت ۸۴۷۱۰ ۳W050 GAH:وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۳۰x100x40اینچ – شماره مدل:۸۴۷۱۰ ۳W050 GAH  – پارت نامبر: ۸۴۷۱۰ ۳W050 GAH  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶  دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۳٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی قاب داخل گلگیر کیا اسپورتج اصلی فابریک جینیون پارت ۸۴۱۵۹ ۳W000 ۸۴۱۶۹ ۳W000:وزن: ۳۰۰ گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل: ۸۴۱۵۹ ۳W00084169 3W000 – پارت نامبر:  ۸۴۱۵۹ ۳W00084169 3W000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:  ۳۵۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شبرنگ روی درب صندوق عقب کیا اسپورتج ۲۰۱۸ اصلی جینیون پارت ۸۷۳۱۰ D9200 :وزن:  ۲۰۰گرم– سایز: ۱۲x25x4اینچ – شماره مدل: ۸۷۳۱۰ D9200  – پارت نامبر:  ۸۷۳۱۰ D9200 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳  دسامبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲۲۰ گرم

بدون دیدگاه, بهمن ۱۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی رادیاتور کولر هیوندایی و کیا توسان و اسپورتج مدل ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت۹۷۶۰۶ ۲E000 :وزن: ۳٫۵ کیلوگرم– سایز: ۲۳x20x14اینچ – شماره مدل: ۹۷۶۰۶ ۲E000 – پارت نامبر: ۹۷۶۰۶ ۲E000 – تاریخ اولین موجودی در بازار:  ۸ فبریه ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:  ۳٫۸کیلوگرم