سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مرداد ۲۲ ۱۳۹۸

مشخصات فنی توری شبکه داخل سپر کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ تیپ Gtline اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۵۶۰ D4200:وزن:۲ کیلوگرم– سایز: ۲۰x45x12اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۶۰ D4200 – پارت نامبر:  ۸۶۵۶۰ D4200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶  فبریه  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی کمک جلو راست کیا اپتیما مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۵۴۶۶۱ ۲G600:وزن:۱٫۳۰۰  کیلوگرم– سایز: ۶٫۵x14x12اینچ – شماره مدل: ۵۴۶۶۱ ۲G600  – پارت نامبر:  ۵۴۶۶۱ ۲G600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  ژانویه  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۱٫۴۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سگدست جلو راست کیا اپتیما و کارنز مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۵۱۷۱۶ ۱D100 51716 2G101:وزن: ۱٫۵ کیلوگرم– سایز: ۱۰x15x13اینچ – شماره مدل: ۵۱۷۱۶ ۱D10051716 2G101  – پارت نامبر:  ۵۱۷۱۶ ۱D10051716 2G101– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  می  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۱٫۷ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی گلگیر جلو کیا راست اپتیما مدل ۲۰۱۷ تایوانی برند تونگ یانگ ۶۶۳۲۱ D4000:وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۱۶x26x50اینچ – شماره مدل:  ۶۶۳۲۱ D4000 – پارت نامبر: ۶۶۳۲۱ D4000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  آپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۳٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, مرداد ۰۸ ۱۳۹۸

مشخصات فنی چراغ جلو کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت سمت راست ۹۲۱۰۲ D4070:وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۴۵x150x130اینچ – شماره مدل: ۹۲۱۰۲ D4070  – پارت نامبر:۹۲۱۰۲ D4070  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲  اپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۲٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی درب موتور کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ Gtline اصلی فابریک جینیون پارت ۶۶۴۰۰ D4000:وزن: ۸ کیلوگرم– سایز: ۴۵x150x130اینچ – شماره مدل:  ۶۶۴۰۰ D4000 – پارت نامبر: ۶۶۴۰۰ D4000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰  می  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۸٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی جلو پنجره کامل کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۳۵۰ D4210:وزن: ۳۰۰گرم– سایز: ۲۶x80x15اینچ – شماره مدل:  ۸۶۳۵۰ D4210 – پارت نامبر:  ۸۶۳۵۰ D4210 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱  فبریه  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳۲۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سنسور سپر عقب کیا اسپورتج و اپتیما مدل ۲۰۱۵ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۵۷۲۰ ۳W400:وزن: ۱۰۰گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل:  ۹۵۷۲۰ ۳W400 – پارت نامبر: ۹۵۷۲۰ ۳W400  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱۰۵  کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی گیربکس کامل کیا اپتیما اصلی فابریک جینیون پارت نو آکبند:وزن:  ۱۰ کیلوگرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل:   – پارت نامبر:   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:  ۱۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی دسته موتور چپ کیا اپتیما مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۱۸۳۰ ۲G700:وزن:  ۳ کیلوگرم– سایز: ۱۰x20x12اینچ – شماره مدل:  ۲۱۸۳۰ ۲G700 – پارت نامبر:  ۲۱۸۳۰ ۲G700 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹  ژانویه  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:  ۳٫۳۰۰کیلوگرم