سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

مندل عقب هیوندایی و کیا توسان و اپتیما مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۲۵۰ ۲S000 :وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۵۵۲۵۰ ۲S000 – پارت نامبر: ۵۵۲۵۰ ۲S000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

خطر عقب چپ روی گلگیر کیا اپتیما تیپ Gtline اصلی فابریک جیینون پارت ۹۲۴۰۱ D4270 :وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۱ D4270 – پارت نامبر: ۹۲۴۰۱ D4270– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی قفل صندوق عقب کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ تیپ Gtline اصلی فابریک جیینون پارت ۸۱۲۳۰ D4000 :وزن:  ۵۰۰گرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۸۱۲۳۰ D4000 – پارت نامبر:۸۱۲۳۰ D4000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:  ۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی شیشه آینه راست کیا اپتیما رادار دار اپتیما مدل ۲۰۱۶ به بالا تیپ GTline ۸۷۶۲۱ D4070 :وزن:  ۱کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۸۷۶۲۱ D4070 – پارت نامبر: ۸۷۶۲۱ D4070– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی راهنما پشت آینه کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ تیپ Gitlin اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۲۳ D4000 :وزن:  ۱کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۸۷۶۲۳ D4000 – پارت نامبر: ۸۷۶۲۳ D4000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی آرم نوشته اپتیما مدل ۲۰۱۵ کیا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۳۱۰ ۲T100 :وزن: ۱۰۰گرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۸۶۳۱۰ ۲T100 – پارت نامبر: ۸۶۳۱۰ ۲T100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی دستگیره درب بازکن کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ راست اصلی فابریک جیینون پارت ۸۲۶۶۱ D4200 :وزن:  ۳کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۸۲۶۶۱ D4200 – پارت نامبر: ۸۲۶۶۱ D4200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۳کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

دستگیره درب بازکن کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ راست اصلی فابریک جیینون پارت ۸۲۶۶۱ D4200 :وزن:  کیلوگرم– سایز: ۲x4x2اینچ – شماره مدل:۸۲۶۶۱ D4200  – پارت نامبر: ۸۲۶۶۱ D4200 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ آگوست  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:   کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی آرم نوشته اپتیما مدل ۲۰۱۵ کیا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۳۱۰ ۲T100:وزن: ۸گرم– سایز: ۲x6x2اینچ – شماره مدل:۸۶۳۱۰ ۲T100  – پارت نامبر:۸۶۳۱۰ ۲T100  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۴ مارس  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۱۰ گرم