سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی زه سپر کیا اپیروس سمت چپ اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۷۱ ۳F500 :وزن:  ۵۰۰گرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۷۱ ۳F500 – پارت نامبر: ۸۶۶۷۱ ۳F500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی زه سپر کیا اپیروس سمت چپ اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۷۱ ۳F500:وزن: ۵۰۰گرم– سایز: ۳۰x110x2اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۷۱ ۳F500  – پارت نامبر:  ۸۶۶۷۱ ۳F500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ آگوست  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۵۸۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی خرطومی هواکش کیا اپیروس اصلی فابریک جینیون پارت ۲۸۱۳۸ ۳F900:وزن:  ۲۰۰ گرم– سایز: ۵x12x5اینچ – شماره مدل:  ۲۸۱۳۸ ۳F900 – پارت نامبر: ۲۸۱۳۸ ۳F900  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:   ۲۵۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۲ ۱۳۹۷

مشخصات فنی پلوس کامل سمت چپ کیا اپیروس اصلی کره ای برند گلویز ۴۹۵۰۰ ۳F031:وزن: ۴٫۷۵۰ کیلوگرم– سایز: ۱۷x 50×4اینچ – شماره مدل: ۴۹۵۰۰ ۳F031- پارت نامبر:۴۹۵۰۰ ۳F031– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴٫۵ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۲۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی چراغ راهنما داخل سپر جلو کیا اپیروس چپ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۳۰۱ ۳F510 : وزن:۲٫۵ کیلوگرم– سایز: ۱۸x 3x 6اینچ – شماره مدل:  ۹۲۳۰۱ ۳F510- پارت نامبر:  ۹۲۳۰۱ ۳F510– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ژانویه ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۲٫۵ کیلوگرم–