سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی برچسب درب کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۶۳۹۱ A7000 ۸۶۳۹۲ A7000:وزن: ۱۳ گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل:  ۹۶۳۹۱ A700086392 A7000- پارت نامبر: ۹۶۳۹۱ A700086392 A7000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵۶  اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۱۵گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی درب عقب راست کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۷۷۰۰۴ A7310:وزن: ۸ کیلوگرم– سایز: ۴۶x130x100اینچ – شماره مدل: ۷۷۰۰۴ A7310 – پارت نامبر: ۷۷۰۰۴ A7310  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۸٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

مشخصات فنی دیاق عقب کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۶۳۱ A7000:وزن: ۲۸۰گرم– سایز: ۱۲x20x2.5اینچ – شماره مدل:۸۶۶۳۱ A7000  – پارت نامبر:  ر – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲  آپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی خطر عقب راست کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۲ A7310:وزن:  ۲٫۵۰۰کیلوگرم– سایز: ۱۴x30x12اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۲ A7310 – پارت نامبر: ۹۲۴۰۲ A7310  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۹  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۲٫۶۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۷ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی واشر کامل موتور کیا سراتو شرکتی و وارداتی اصلی جینیون پارت ۲۰۹۱۰ ۲GH02:وزن: ۲۰۰  گرم– سایز: ۱۸x25x15اینچ – شماره مدل:  ۲۰۹۱۰ ۲GH02- پارت نامبر:  ۲۰۹۱۰ ۲GH02 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۹  سپتامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۲۳۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۶ ۱۳۹۷

مشخصات فنی پیستون موتور کیا سراتو مدل شرکتی و وارداتی اصلی جینیون پارت ۲۳۴۱۰ ۲G000:وزن: ۱۰۰  گرم– سایز: ۳x5x5اینچ – شماره مدل: ۲۳۴۱۰ ۲G000 – پارت نامبر:   ۲۳۴۱۰ ۲G000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  سپتامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۱۱۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۶ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی رینگ موتور کیا سراتو شرکتی و وارداتی اصلی جینیون پارت ۲۳۰۴۰ ۲G000:وزن:  ۳۰۰  گرم– سایز: ۳x4x4اینچ – شماره مدل: ۲۳۰۴۰ ۲G000 – پارت نامبر:   ۲۳۰۴۰ ۲G000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۳۱۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۶ ۱۳۹۷

مشخصات فنی شاطون موتور کیا سراتو شرکتی و وارداتی اصلی جینیون پارت ۲۳۵۱۰ ۲۵۰۳۰:وزن: ۳۰۰ گرم– سایز: ۳x8x2اینچ – شماره مدل: ۲۳۵۱۰ ۲۵۰۳۰ – پارت نامبر:  ۲۳۵۱۰ ۲۵۰۳۰  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۸  سپتامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:   ۳۲۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی قاب آینه بغل کامل کیا سراتو شرکتی اصلی فابریک جینیون پارت ۸۷۶۲۶ ۱M005:وزن:   ۱۵۰گرم– سایز: ۱۰x18x10اینچ – شماره مدل:  ۸۷۶۲۶ ۱M005 – پارت نامبر:  ۸۷۶۲۶ ۱M005  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:   ۱۷۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی خطر عقب روی گلگیر کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۲ A7700:وزن:  ۱٫۹۰۰  کیلوگرم– سایز: ۱۸x25x12اینچ – شماره مدل:  ۹۲۴۰۲ A7700 – پارت نامبر:  ۹۲۴۰۲ A7700  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲  آگوست  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۲ کیلوگرم