سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

جلو پنجره کیا سراتو ۲۰۱۵ تایوان ۸۶۳۵۰ A7500 مشخصات فنی :وزن:۵۵۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۰ A7500 پارت نامبر-:۸۶۳۵۰ A7500-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ژانویه ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۵۵۰ گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

دستگیره داخلی سراتو اصلی جنیون پارت ۸۵۳۴۰ ۱M0008O مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵×۳ x6اینچ – شماره مدل-: ۸۵۳۴۰ ۱M0008O- پارت نامبر-: ۸۵۳۴۰ ۱M0008O-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ می  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, مرداد ۱۹ ۱۴۰۰

کمربند سراتو سایپا اصلی جنیون پارت ۸۸۸۱۰ ۱M300WK مشخصات فنی لوازم یدکی کیا :وزن:۳کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۸۸۸۱۰ ۱M300WK- پارت نامبر:۸۸۸۱۰ ۱M300WK– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۳ کیلو گرم    

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

سیبک طبق مشترک هیوندای و کیا توسان و سراتو کره ای ۵۱۷۶۰ ۲E000 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-:۵۱۷۶۰ ۲E000- پارت نامبر:۵۱۷۶۰ ۲E000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

بلبرینگ چرخ جلو مشترک هیوندای و کیا سراتو و I30 اصلی موبیس ۵۱۷۲۰ ۲K000 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-:۵۱۷۲۰ ۲K000- پارت نامبر:۵۱۷۲۰ ۲K000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمک جلو چپ و راست مشترک هیوندای و کیا سراتو، i30 اصلی جنیون پارت ۵۴۶۶۱ ۱M300 , 54651 1M300 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۶۶۱ ۱M300 , 54651 1M300- پارت نامبر:۵۴۶۶۱ ۱M300 , 54651 1M300– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

طبق چپ کیا سراتو اصلی جنیون پارت ۵۴۵۰۰ ۱M100 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۵۰۰ ۱M100- پارت نامبر:–۵۴۵۰۰ ۱M100 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

لنت جلو مشترک هیوندای و کیا النترا و سراتو اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ A7A00 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ A7A00- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ A7A00– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر مشترک هیوندای و کیا سراتو و النترا کره ای ۹۷۷۰۱ F2800 مشخسات فنی :وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:-۹۷۷۰۱ F2800 پارت نامبر:۹۷۷۰۱ F2800– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

مجموعه فن کیا سراتو کره ای ۲۵۳۸۰ ۱M020 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۳۸۰ ۱M020- پارت نامبر:۲۵۳۸۰ ۱M020– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم