سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی زاپاس بند کیا سورنتو مدل ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۶۲۸۰۰ C5000:وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۸x25x12اینچ – شماره مدل:  ۶۲۸۰۰ C5000 – پارت نامبر: ۶۲۸۰۰ C5000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۶۰۰گرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی یاطاقان متحرک آبی هیوندایی و کیا برای ماشین های جنسیس و سورنتو. اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۰۶۰ ۳C744:وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۴x4x2اینچ – شماره مدل: ۲۳۰۶۰ ۳C744 – پارت نامبر:۲۳۰۶۰ ۳C744  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ می  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۱٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی خطر عقب کیا سورنتو. مدل ۲۰۱۶ روی گلگیر و صندوق اصلی فابریک جیینون پارت ۹۲۴۰۲ C5111 ۹۲۴۰۴ C5111:وزن:۱۲۰گرم– سایز: ۵x12x3اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۲ C511192404 C5111 – پارت نامبر: ۹۲۴۰۲ C511192404 C5111 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۱۵۰گرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی شلگیر عقب کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت نو ۸۶۸۲۱ ۳E510:وزن:۲کیلوگرم– سایز: ۲۵x60x30اینچ – شماره مدل: ۸۶۸۲۱ ۳E510 – پارت نامبر:۸۶۸۲۱ ۳E510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ می  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:۲٫۳۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی موتور دریچه بخاری سورنتو اصلی فابریک جیینون پارت ۹۷۲۲۲ ۳E060:وزن: ۸۰۰گرم– سایز: ۱۵x15x6اینچ – شماره مدل: ۹۷۲۲۲ ۳E060 – پارت نامبر:۹۷۲۲۲ ۳E060  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۹۰۰گرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی شیلنگ بالا و پایین کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۴۱۱ ۳E950 25412 3E950:وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۲x4x2اینچ – شماره مدل:۲۵۴۱۱ ۳E95025412 3E950  – پارت نامبر: ۲۵۴۱۱ ۳E95025412 3E950 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ آگوست  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:۲۸۰گرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنیراهنما آینه بغل کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۱۳ C5000:وزن: ۲۰۰گرم– سایز: ۳x12x2اینچ – شماره مدل:۸۷۶۱۳ C5000- پارت نامبر: ۸۷۶۱۳ C5000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶ اپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۲۰۰گرم