سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شلگیر عقب کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت نو ۸۶۸۲۱ ۳E510 :وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۸۶۸۲۱ ۳E510 – پارت نامبر: ۸۶۸۲۱ ۳E510  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ مارس  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ بالا و پایین کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۴۱۱ ۳E950 ۲۵۴۱۲ ۳E950 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۱ ۳E950 25412 3E950- پارت نامبر: ۲۵۴۱۱ ۳E95025412 3E950  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ فبریه ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

موتور دریچه بخاری سورنتو اصلی فابریک جیینون پارت ۹۷۲۲۲ ۳E060 :وزن:۲  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل:۹۷۲۲۲ ۳E060  – پارت نامبر: ۹۷۲۲۲ ۳E060  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ بالا رادیاتور آب کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۱ ۳E950 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل:۲۵۴۱۱ ۳E950  – پارت نامبر:۲۵۴۱۱ ۳E950   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل۱:  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ پایین رادیاتور کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۲ ۳E950 :وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۲ ۳E950 – پارت نامبر: ۲۵۴۱۲ ۳E950  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰اکتبر۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

پمپ بنزین کامل هیوندایی و کیا سانتافه ۳۵۰۰cc و سورنتو ۲۰۱۲ اصلی فابریک جیینون پارت ۳۱۱۱۰ ۲P400 وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۳۱۱۱۰ ۲P400 – پارت نامبر: ۳۱۱۱۰ ۲P400  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شبرنگ سپر عقب کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۹۲۴۸۰ ۳E560 وزن: ۲۵۰گرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۸۰ ۳E560 – پارت نامبر: ۹۲۴۸۰ ۳E560  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ اکتبر  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:  ۲۵۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

مکانیزم درب جلو چپ کیا سورنتو مدل ۲۰۱۲ اصلی فابریک جیینون پارت ۸۱۳۱۰ ۲P000 وزن:  ۲کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۸۱۳۱۰ ۲P000 – پارت نامبر: ۸۱۳۱۰ ۲P000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ مارس ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

زاپاس بند کامل کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جیینون پارت ۶۲۸۰۰ C5000 وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۶۲۸۰۰ C5000 – پارت نامبر: ۶۲۸۰۰ C5000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

راهنما آینه بغل کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۱۳ C5000 وزن:  ۸۰۰گرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۸۷۶۱۳ C5000 – پارت نامبر: ۸۷۶۱۳ C5000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۸۰۰گرم