سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ بالا رادیاتور آب کیا موهاوی ۶و ۸ سیلندر اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۱ ۲J200 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۱ ۲J200 – پارت نامبر: ۲۵۴۱۱ ۲J200  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ جولای ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ پایین رادیاتور آب کیا موهاوی ۸ سیلندر اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۲ ۲J800 :وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۲ ۲J800 – پارت نامبر:۲۵۴۱۲ ۲J800   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ فبریه  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

واتر پمپ کیا موهاوی ۸ سیلندر جیینون پارت اصلی فابریک ۲۵۳۱۰ ۳F310 وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۳۱۰ ۳F310 – پارت نامبر: ۲۵۳۱۰ ۳F310  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

رادیاتور آب موهاوی ۸ سیلندر اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۳۱۰ ۲J800 وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۳۱۰ ۲J800 – پارت نامبر:  ۲۵۳۱۰ ۲J800 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:  ۴کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی بوش طبق بالا کیا موهاوی اصلی فابریک جیینون پارت ۵۴۴۸۰ ۲J100 :وزن:  ۲۵۰گرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل:۵۴۴۸۰ ۲J100  – پارت نامبر: ۵۴۴۸۰ ۲J100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۲۵۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سیبک طبق بالا کیا موهاوی اصلی جینیون ۵۴۴۳۰ ۲J100 :وزن:  ۱کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۵۴۴۳۰ ۲J100 – پارت نامبر:۵۴۴۳۰ ۲J100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سیبک طبق بالا کیا موهاوی اصلی جینیون ۵۴۴۳۰ ۲J100:وزن:۳۰گرم– سایز: ۲x4x2اینچ – شماره مدل:  ۵۴۴۳۰ ۲J100 – پارت نامبر: ۵۴۴۳۰ ۲J100  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ ژانویه  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۴۰گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی آینه بغل چپ کامل کیا موهاوی مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت۸۷۶۱۰ ۲J221:وزن: ۲  کیلوگرم– سایز: ۹x18x10اینچ – شماره مدل: ۸۷۶۱۰ ۲J221  – پارت نامبر:  ۸۷۶۱۰ ۲J221 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  فبریه  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:  ۲٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی سیبک طبق کیا موهاوی مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت۵۱۷۶۰ ۲J001:وزن:   ۱۸۰ گرم– سایز: ۳x10x6اینچ – شماره مدل:  ۵۱۷۶۰ ۲J001 – پارت نامبر: ۵۱۷۶۰ ۲J001  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶  فبریه  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:  ۲۰۰ گرم