سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, مهر ۰۴ ۱۳۹۹

مشخصات فنی لوازم یدکی کیا درپوش چراغ شور راست کیا کادنزا اصلی فابریک جیینون پارت ۹۸۶۹۱ ۳R000 وزن: ۱۰۰ گرم– سایز: ۶x3x5اینچ – شماره مدل: ۹۸۶۹۱ ۳R000 – پارت نامبر: ۹۸۶۹۱ ۳R000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۰ فبریه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

زه سپر عقب کیا کادنزا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۸۷ ۳R110 وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۸۷ ۳R110 – پارت نامبر: ۸۶۶۸۷ ۳R110  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی توری داخل سپر جلو کیا کادنزا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۵۶۹ ۳R000:وزن:  ۲کیلوگرم– سایز: ۲۰x60x18اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۶۹ ۳R000 – پارت نامبر: ۸۶۵۶۹ ۳R000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲٫۲۰۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی سگدست جلو راست کیا اپتیما و کارنز مدل ۲۰۱۰ اصلی فابریک جینیون پارت ۵۱۷۱۶ ۱D100 ۵۱۷۱۶ ۲G101 :وزن: ۱٫۸۰۰  کیلوگرم– سایز: ۱۲x18x8اینچ – شماره مدل:۵۱۷۱۶ ۱D100 51716 2G101 – پارت نامبر: ۵۱۷۱۶ ۱D100 51716 2G101  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:  ۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی کمک فنر جلو چپ و راست کیا کارنز اصلی فابریک جینیون پارت ۵۴۶۶۱ ۱D201 ۵۴۶۵۱ ۱D201 :وزن:  ۳ کیلوگرم– سایز: ۱۲x30x14اینچ – شماره مدل:  ۵۴۶۶۱ ۱D20154651 1D201 – پارت نامبر: ۵۴۶۶۱ ۱D20154651 1D201  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳  فبریه  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۳٫۱۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی کمک فنر عقب کیا کارنز اصلی فابریک جینیون پارت ۵۵۳۱۱ ۱D020:وزن:  ۳٫۲۰۰ کیلوگرم– سایز: ۱۶x25x14اینچ – شماره مدل: ۵۵۳۱۱ ۱D020  – پارت نامبر: ۵۵۳۱۱ ۱D020  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳  می  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۳٫۵  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی بلبرینگ کلاج کیا کارنز اصلی فابریک جینیون پارت ۴۱۴۲۱ ۳۹۲۷۵:وزن:  ۳۰۰ کیلوگرم– سایز: ۲x5x5اینچ – شماره مدل: ۴۱۴۲۱ ۳۹۲۷۵  – پارت نامبر: ۴۱۴۲۱ ۳۹۲۷۵  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۹  آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۳۱۰  کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۰۴ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی دیسک و صفحه کلاج کیا کارنز اصلی فابریک جینیون پارت ۴۱۱۰۰ ۳۹۲۷۰ ۴۱۳۰۰ ۳۹۲۶۰ :وزن:  ۵ کیلوگرم– سایز: ۱۶x25x14اینچ – شماره مدل:  ۴۱۱۰۰ ۳۹۲۷۰۴۱۳۰۰ ۳۹۲۶۰ – پارت نامبر:  ۴۱۱۰۰ ۳۹۲۷۰۴۱۳۰۰ ۳۹۲۶۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۹  آگوست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۵٫۲۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۲۹ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا مشخصات فنی توری وسط سپر کیا کادنزا اصلی فابریک جینیون پارت۸۶۵۶۹ ۳R000:وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۲۳x20x14اینچ – شماره مدل:۸۶۵۶۹ ۳R000 – پارت نامبر: ۸۶۵۶۹ ۳R000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱جولای  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱٫۱۰۰کیلوگرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۵ ۱۳۹۷

مشخصات فنی جلو پنجره کامل کیا کادنزا اصلی فابریک جینیون پارت ۸۶۳۵۰ ۳R200:وزن: ۲٫۱۰۰ کیلوگرم– سایز: ۳۰x60x17اینچ – شماره مدل:  ۸۶۳۵۰ – پارت نامبر:۸۶۳۵۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲٫۳۰۰کیلوگرم