سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

شیلنگ پایین رادیاتور کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۴۱۲ ۳E950 :وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۴۱۲ ۳E950 – پارت نامبر: ۲۵۴۱۲ ۳E950  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰اکتبر۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

خطر عقب راست روی گلگیر کیا سراتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جینیون پارت ۹۲۴۰۲ ۲F311 :وزن:۳  کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل:۹۲۴۰۲ ۲F311  – پارت نامبر: ۹۲۴۰۲ ۲F311  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ جولای ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۳ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

یاطاقان ثابت و متحرک مشکی سری۷ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۱۰۲۰ ۳C330 23060 3C734 وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۱۰۲۰ ۳C330 23060 3C734- پارت نامبر: ۲۱۰۲۰ ۳C33023060 3C734  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

پمپ بنزین کامل هیوندایی و کیا سانتافه ۳۵۰۰cc و سورنتو ۲۰۱۲ اصلی فابریک جیینون پارت ۳۱۱۱۰ ۲P400 وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۳۱۱۱۰ ۲P400 – پارت نامبر: ۳۱۱۱۰ ۲P400  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

زه سپر عقب کیا کادنزا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۸۷ ۳R110 وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۸۷ ۳R110 – پارت نامبر: ۸۶۶۸۷ ۳R110  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

درب باک بیرونی کیا سراتو وارداتی و سایپایی اصلی فابریک جیینون پارت ۶۹۵۱۰ ۱M000 وزن:  ۱۰۰گرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۶۹۵۱۰ ۱M000 – پارت نامبر:  ۶۹۵۱۰ ۱M000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم    

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

واتر پمپ کیا موهاوی ۸ سیلندر جیینون پارت اصلی فابریک ۲۵۳۱۰ ۳F310 وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۳۱۰ ۳F310 – پارت نامبر: ۲۵۳۱۰ ۳F310  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

فنر ساعتی هیوندایی و کیا توسان جنسیس کوپه اصلی فابریک جیینون پارت ۹۳۴۹۰ ۲M550 وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۹۳۴۹۰ ۲M550 – پارت نامبر:۹۳۴۹۰ ۲M550   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ جولای  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

رادیاتور آب موهاوی ۸ سیلندر اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۳۱۰ ۲J800 وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۵۳۱۰ ۲J800 – پارت نامبر:  ۲۵۳۱۰ ۲J800 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:  ۴کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

اویل پمپ موتور کیا سراتو موتور ۲۰۰۰cc اصلی فابریک جیینون پارت ۲۱۳۱۰ ۲G001 وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۲۱۳۱۰ ۲G001 – پارت نامبر: ۲۱۳۱۰ ۲G001  – تاریخ اولین موجودی در بازار: جولای۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲ کیلوگرم