سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اسفند ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سیبک طبق بالا کیا موهاوی اصلی جینیون ۵۴۴۳۰ ۲J100 :وزن:  ۱کیلوگرم– سایز: ۱۶x60x8اینچ – شماره مدل: ۵۴۴۳۰ ۲J100 – پارت نامبر:۵۴۴۳۰ ۲J100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:  ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۴ ۱۳۹۸

مشخصات فنی سیبک طبق بالا کیا موهاوی اصلی جینیون ۵۴۴۳۰ ۲J100:وزن:۳۰گرم– سایز: ۲x4x2اینچ – شماره مدل:  ۵۴۴۳۰ ۲J100 – پارت نامبر: ۵۴۴۳۰ ۲J100  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ ژانویه  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۴۰گرم