درپوش تلسکوپی شیشیه شور راست هیوندایی IX55 اصلی فابریک جینیون پارت-۹۸۶۹۰۳J000