پرژکتور راست هیوندایی النترا اصلی فابریک جینیون پارت-۹۲۲۰۲۳×۲۲۰