هوزینگ ترموستات کامل با ترموستات و فشنگی آب هیوندایی آزرا اصلی فابریک جینیون پارت ۲۵۶۰۰-۳C200