سنسور ورودی هوا هیوندایی آزرا کره ای یا سنسور. Air flow 28164 3C100