رینگ موتور هیوندای ورنا اصلی فابریک موبیز ۲۳۰۴۰ ۲۶۱۷۰