شیلنگ رادیاتور بالا کیا سورنتو مدل. ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۴۱۱ ۳E950