پیستون سایز ۰۲۵ هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۷تا ۲۰۱۰ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۴۱۰ ۳E900