دیلایت هیوندایی سوناتا LF هیبرید اصلی فابریک جیینون پارت ۹۲۲۰۸ C1000