شیر برقی گیربکس جنسیس ۶ دنده از روی ساعت گیربکس استوک در حد نو