شاطون موتور هیوندای و کیا سانتافه و اسپورتج برای موتورهای ۲۴۰۰cc اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۵۱۰ ۲۵۲۵۰