سنسور اکسیژن موتورهای ۲۴۰۰cc هیوندای و کیا ۳۹۲۱۰ ۲G220