اویل پمپ موتورهای ۳۳۰۰cc,3500cc آذرا گرنجور IX55 اصلی جنیون پارت ۲۱۳۱۰ ۳CBA0