پرژکتور چپ و راست هیوندای آذرا قدیم کره ای ۹۲۲۰۱ ۳L100, 92202 3L100