قاب داخلی صندوق هیوندای النترا اصلی جنیون پارت ۸۵۷۷۰ ۳X500RY