مجموعه فن کامل کولر هیوندای IX55 فابریکی کره ای ۹۷۷۳۰ ۳J000