سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

گل پخش کن هیوندای I20, 2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۸۳۲ ۱J000 مشخسات فنی :وزن: ۱۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۸۳۲ ۱J000- پارت نامبر:۸۶۸۳۲ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ ژانویه  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

آرم جلو پنجره هیوندای I20 2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۳۰۰ ۴A910 مشخسات فنی :وزن: ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۰۰ ۴A910- پارت نامبر:۸۶۳۰۰ ۴A910– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ اپریل  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

زه روی جلو پنجره I20, 2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۳۵۲ ۱J000 مشخسات فنی :وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۲ ۱J000- پارت نامبر:۸۶۳۵۲ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ نوامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

جلو پنجره هیوندای I20,2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۳۵۱ ۱J000 مشخسات فنی :وزن: ۵۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۱ ۱J000- پارت نامبر:۸۶۳۵۱ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

سپر جلو هیوندای I20, 2011 جنیون پارت ۸۶۵۱۰ ۱J010 مشخسات فنی :وزن: ۸۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۱۰ ۱J010- پارت نامبر:۸۶۵۱۰ ۱J010– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۸۰۰گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

شلگیر چپ و راست جلو I20,2011 جنیون پارت ۸۶۸۱۱ ۱J000 مشخسات فنی :وزن:۸۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۸۱۱ ۱J000- پارت نامبر:۸۶۸۱۱ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ نوامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۸۰۰گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

ریش سپر I20,2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۵۹۰ ۱J000 مشخسات فنی :وزن: ۴۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۹۰ ۱J000- پارت نامبر:۸۶۵۹۰ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

سینی جلو هیوندای I20,2011 اصلی جنیون پارت ۶۴۱۰۱ ۱J000 مشخسات فنی :وزن: ۳کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۶۴۱۰۱ ۱J000- پارت نامبر:۶۴۱۰۱ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶ مارس ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

دستگیره داخلی چپ هیوندای کوپه FX اصلی جنیون پارت ۸۲۶۱۰ ۲C500 LK مشخسات فنی :وزن: ۸۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۲۶۱۰ ۲C500 LK- پارت نامبر:۸۲۶۱۰ ۲C500 LK– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ می  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۸۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

خطر عقب هیوندای توسان ۲۰۱۰ اصلی‌‌‌ فابریک ۹۲۴۰۱ ۲E010 مشخسات فنی :وزن: ۴کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۴۰۱ ۲E010- پارت نامبر:۹۲۴۰۱ ۲E010– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اکتبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۴ کیلوگرم