سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۹ ۱۴۰۰

کمک عقب هیوندای سانتافه ۲۰۱۵ کره ای ماندو ۵۵۳۱۰ ۲W300 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۵۵۳۱۰ ۲W300- پارت نامبر:۵۵۳۱۰ ۲W300 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۹ ۱۴۰۰

کمک جلو چپ و راست سانتافه ۲۰۱۵ کره ای ماندو ۵۴۶۵۱ ۲W810 , 54661 2W810 مشخصات فنی :وزن: کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۶۵۱ ۲W810 , 54661 2W810- پارت نامبر:۵۴۶۵۱ ۲W810 , 54661 2W810– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ سپتامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۹ ۱۴۰۰

پمپ کلاج بالا سوناتا اصلی موبیس ۴۱۶۰۵ ۳K250 مشخصات فنی :وزن: ۲۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-:۴۱۶۰۵ ۳K250- پارت نامبر:۴۱۶۰۵ ۳K250– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۹ ۱۴۰۰

بالشتک اویل پمپ هیوندای آذرا ۳۳۰۰اصلی موبیس ۲۴۵۶۰ ۳C100 مشخصات فنی :وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵×۱  x6اینچ – شماره مدل-:۲۴۵۶۰ ۳C100- پارت نامبر:۲۴۵۶۰ ۳C100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ دسامبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

دینام مشترک هیوندای و کیا توسان و اسپورتیج قدیم ۲۷۰۰cc کره ای فابریکی مشخصات فنی :وزن:۳ کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:- پارت نامبر:– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۳کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمک عقب هیوندای توسان و اسپورتیج قدیم ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ کره ای فابریکی ۵۵۳۶۱ ۲E202 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۵۳۶۱ ۲E202- پارت نامبر:۵۵۳۶۱ ۲E202– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ نوامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

سنسور سر میلنگ موتورهای ۲۴۰۰cc توسان،سوناتا اصلی موبیس ۳۹۱۸۰ ۲۵۳۰۰ مشخصات فنی :وزن: ۱۰۰گرم– سایز: ۵x 10 x6اینچ – شماره مدل-:۳۹۱۸۰ ۲۵۳۰۰- پارت نامبر:۳۹۱۸۰ ۲۵۳۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ ژانویه  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

سیبک طبق مشترک هیوندای و کیا توسان و سراتو کره ای ۵۱۷۶۰ ۲E000 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-:۵۱۷۶۰ ۲E000- پارت نامبر:۵۱۷۶۰ ۲E000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کلید مادر هیوندای سانتافه ۲۰۱۰ اصلی موبیس ۹۳۵۷۰ ۲B140BS مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۹۳۵۷۰ ۲B140BS- پارت نامبر:۹۳۵۷۰ ۲B140BS– تاریخ اولین موجودی در بازار:۲۴ نوامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

پوسته هوزینگ هیوندای سانتافه اصلی جنیون پارت ۴۵۸۲۲ ۳B250 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵×۷  x6اینچ – شماره مدل-:۴۵۸۲۲ ۳B250- پارت نامبر:۴۵۸۲۲ ۳B250– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اگست   ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم