سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۹ ۱۴۰۰

بالشتک اویل پمپ هیوندای آذرا ۳۳۰۰اصلی موبیس ۲۴۵۶۰ ۳C100 مشخصات فنی :وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵×۱  x6اینچ – شماره مدل-:۲۴۵۶۰ ۳C100- پارت نامبر:۲۴۵۶۰ ۳C100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ دسامبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

فلاپ زیر موتور راست هیوندای آذرا اصلی جنیون پارت ۲۹۱۲۰ ۳K530 مشخصات فنی :وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵x 16 x6اینچ – شماره مدل-:۲۹۱۲۰ ۳K530- پارت نامبر:۲۹۱۲۰ ۳K530– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ اگست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

بادگیر رادیاتور هیوندای آذرا اصلی جنیون پارت ۲۹۱۳۵ ۳L000 مشخصات فنی :وزن: ۶۰۰گرم– سایز: ۵x 10 x6اینچ – شماره مدل-:۲۹۱۳۵ ۳L000- پارت نامبر:۲۹۱۳۵ ۳L000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۶۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

بست بالای رادیاتور بالا راست آذرا اصلی موبیس ۲۵۳۳۳ ۳L000 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۳۳۳ ۳L000- پارت نامبر:۲۵۳۳۳ ۳L000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۵ ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

مشخصات لوازم یدکی هیوندا مخزن مایع شیشه شور هیوندای آذرا اصلی جنیون پارت ۹۸۶۲۰ ۳L200 مشخصات فنی :وزن: ۷۰۰گرم– سایز: ۵x15x6اینچ – شماره مدل-:۹۸۶۲۰ ۳L200- پارت نامبر:۹۸۶۲۰ ۳L200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اکتبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۷۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

دستگیره درب بیرونی هیوندای آذرا اصلی موبیس ۸۲۶۵۱ ۳L000 مشخسات فنی :وزن: ۵۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۲۶۵۱ ۳L000- پارت نامبر:۸۲۶۵۱ ۳L000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

ریش سپر جلو هیوندای آذرا اصلی ۸۶۵۹۱ ۳L001 مشخسات فنی :وزن: ۸۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۹۱ ۳L001- پارت نامبر:۸۶۵۹۱ ۳L001– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ می  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۸۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

پرژکتور راست هیوندای آذرا اصلی جنیون پارت ۹۲۲۰۲ ۳L100 مشخسات فنی :وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۲۰۲ ۳L100- پارت نامبر:۹۲۲۰۲ ۳L100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

رکاب چپ هیوندای آذرا اصلی جنیون پارت ۸۷۷۵۱ ۳L700 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۷۵۱ ۳L700- پارت نامبر:۸۷۷۵۱ ۳L700– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ اکتبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

شبرنگ درب صندوق آذرا ۲۰۱۱ اصلی جنیون پارت ۸۷۳۶۰۳L530 مشخصات فنی :وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۳۶۰۳L530- پارت نامبر:۸۷۳۶۰۳L530– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ اگست  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم