سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

اویل پمپ موتورهای ۲۰۰۰cc النترا و سراتو جدید اصلی جنیون پارت ۲۱۳۵۰ ۲E021 مشخصات فنی :وزن:۳کیلو گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-: ۲۱۳۵۰ ۲E021- پارت نامبر-: ۲۱۳۵۰ ۲E021-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اگست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۳ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

آیینه چپ هیوندای النترا اصلی جنیون پارت ۸۷۶۱۰ ۳X670 مشخصات فنی:وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۶۱۰ ۳X670- پارت نامبر:۸۷۶۱۰ ۳X670– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ نوامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, مرداد ۱۰ ۱۴۰۰

آیینه وسط هیوندای النترا اصلی جنیون پارت ۸۵۱۰۱ ۳X100 مشخصات فنی :وزن: ۷۰۰گرم– سایز: ۵×۸  x6اینچ – شماره مدل-:۸۵۱۰۱ ۳X100- پارت نامبر:۸۵۱۰۱ ۳X100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۷۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

قاب داخلی صندوق هیوندای النترا اصلی جنیون پارت ۸۵۷۷۰ ۳X500RY مشخصات فنی :وزن: ۵۰۰گرم– سایز: ۵×۲۰  x6اینچ – شماره مدل-:۸۵۷۷۰ ۳X500RY- پارت نامبر:۸۵۷۷۰ ۳X500RY– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

لنت جلو مشترک هیوندای و کیا النترا و سراتو اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ A7A00 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ A7A00- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ A7A00– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر مشترک هیوندای و کیا سراتو و النترا کره ای ۹۷۷۰۱ F2800 مشخسات فنی :وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:-۹۷۷۰۱ F2800 پارت نامبر:۹۷۷۰۱ F2800– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

پیستون هیوندای توسان و النترا اصلی ۲۳۰۴۱ ۲E100 مشخصات فنی: وزن: ۲کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۲۳۰۴۱ ۲E100:- پارت نامبر:۲۳۰۴۱ ۲E100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

رینگ اصلی هیوندای توسان و النترا ۲۳۰۴۰ ۲E000 مشخصات فنی: وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۲۳۰۴۰ ۲E000:- پارت نامبر:۲۳۰۴۰ ۲E000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ نوامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

آینه راست هیوندای النترا اصلی جنیون پارت ۸۷۶۲۰ ۳X670 مشخصات فنی : وزن:  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۸۷۶۲۰ ۳X670:- پارت نامبر:۸۷۶۲۰ ۳X670 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ ژانویه  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: کیلو گرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

یاطاقان متحرک مشکی هیوندای النترا موتور ۱۸۰۰cc اصلی فابریک جینیون پارت ۲۳۰۶۰ ۲E011 وزن:  ۲۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۰۶۰ ۲E011  – پارت نامبر: ۲۳۰۶۰ ۲E011 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲۰۰ گرم