سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۳۱ ۱۴۰۰

دسته راهنما هیوندای جنسیس کوپه اصلی جنیون پارت ۹۳۴۱۰ ۲M111 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۹۳۴۱۰ ۲M111  پارت نامبر-:۹۳۴۱۰ ۲M111-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اگست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

خطر چپ هیوندای جنسیس کوپه ۲۰۱۱ اصلی جنیون پارت ۹۲۴۲۰ ۲M510 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۴۲۰ ۲M510 پارت نامبر-: ۹۲۴۲۰ ۲M510-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

خطر راست هیوندای جنسیس کوپه ۲۰۱۱ اصلی جنیون پارت ۹۲۴۲۰ ۲M510 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۲۴۲۰ ۲M510 پارت نامبر-: ۹۲۴۲۰ ۲M510-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

شلنگ بالا و پایین رادیاتور آب جنسیس کوپه اصلی موبیس ۲۵۴۱۵ ۲M100 , 25414 2M100 مشخصات فنی :وزن: کیلو گرم– سایز: ۵×۱۰  x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۴۱۵ ۲M100 , 25414 2M100- پارت نامبر:۲۵۴۱۵ ۲M100 , 25414 2M100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

شلنگ ورودی و خروجی بخاری هیوندای جنسیس کوپه اصلی موبیس ۹۷۳۱۱ ۲M100 , 97312 2M100 مشخصات فنی :وزن: ۵۰۰گرم– سایز: ۵x 6 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۳۱۱ ۲M100 , 97312 2M100- پارت نامبر:۹۷۳۱۱ ۲M100 , 97312 2M100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ سپتامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۲۸ ۱۳۹۹

لنت چرخ جلو هیوندای جنسیس کوپه برمبو کره ای ۵۸۱۰۱ ۲MA00 وزن: ۱ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۵۸۱۰۱ ۲MA00 – پارت نامبر: ۵۸۱۰۱ ۲MA00 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, اسفند ۱۵ ۱۳۹۸

فنر ساعتی هیوندایی و کیا توسان جنسیس کوپه اصلی فابریک جیینون پارت ۹۳۴۹۰ ۲M550 وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۶x10x18اینچ – شماره مدل: ۹۳۴۹۰ ۲M550 – پارت نامبر:۹۳۴۹۰ ۲M550   – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ جولای  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۳۹۸

مشخصات فنی مجموعه کامل فیلتر روغن هیوندایی جنسیس کوپه اصلی فابریک جینیون پارت ۲۶۳۰۰ ۳C701:وزن:  ۴۰۰گرم– سایز: ۸x15x3اینچ – شماره مدل:  ۲۶۳۰۰ ۳C701 – پارت نامبر:  ۲۶۳۰۰ ۳C701 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳  سپتامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۴۵۰گرم

بدون دیدگاه, بهمن ۱۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی رادیاتور بخاری هیوندایی جنسیس کوپه کره ای دوون۹۷۱۳۸ ۲M000:وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۲۴x23x30اینچ – شماره مدل: ۹۷۱۳۸ ۲M000 – پارت نامبر: ۹۷۱۳۸ ۲M000 – تاریخ اولین موجودی در بازار:   ۶ آگوست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۴٫۳۰۰ کیلوگرم

بدون دیدگاه, آذر ۱۹ ۱۳۹۷

مشخصات فنی رادیاتور بخاری هیوندایی جنسیس کوپه کره ای دوون اصلی ۹۷۱۳۸ ۲M000:وزن: ۵ کیلوگرم– سایز: ۳۰x 30×20اینچ – شماره مدل:  ۹۷۱۳۸ ۲M000- پارت نامبر:۹۷۱۳۸ ۲M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۵کیلوگرم