سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

بلوک ABSهیوندای جنسیس اصلی موبیس ۵۸۹۲۰ ۳N3A0 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۹۲۰ ۳N3A0- پارت نامبر:۵۸۹۲۰ ۳N3A0– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ اگست ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

لنت جلو و عقب مشترک هیوندای و کیا سورنتو،سانتافه،جنسیس اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ ۲PA70, 58302 2PA70 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۲PA70, 58302 2PA70- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ ۲PA70, 58302 2PA70– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

دسته موتور جنسیس اصلی جنیون پارت ۲۱۸۱۲ ۳M000 مشخسات فنی :وزن:۴۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۲۱۸۱۲ ۳M000- پارت نامبر:۲۱۸۱۲ ۳M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ اگست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

درجه داخل باک هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جیینون پارت ۹۴۴۶۰ ۳M050 وزن:  ۵۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۴۴۶۰ ۳M050- پارت نامبر:۹۴۴۶۰ ۳M050– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ نوامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۵۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۹ ۱۳۹۹

درجه داخل باک هیوندایی جنسیس اصلی فابریک جیینون پارت ۹۴۴۶۰ ۳M600 وزن:  ۳۰۰گرم– سایز: ۶x11x5اینچ – شماره مدل:۹۴۴۶۰ ۳M600- پارت نامبر:۹۴۴۶۰ ۳M600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۹ ۱۳۹۹

پمپ ترمز کامل با منبع روغن ترمز هیوندای جنسیس سدان اصلی فابریک جیینون پارت ۵۸۵۱۰ ۳M000 وزن:  ۵۰۰گرم– سایز: ۶x11x5اینچ – شماره مدل:۵۸۵۱۰ ۳M000- پارت نامبر:۵۸۵۱۰ ۳M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم

بدون دیدگاه, مهر ۲۶ ۱۳۹۹

مشخصات فنی زه سپر عقب هیوندای جنسیس ۴ درب سدان مدل ۲۰۱۳ اصلی فابریک موبیز۸۶۶۸۷ ۳M500 وزن: ۱ کیلو گرم– سایز: ۱۵x30x10اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۸۷ ۳M500- پارت نامبر: ۸۶۶۸۷ ۳M500 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶ ژانویه  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:  ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۲۶ ۱۳۹۹

مشخصات فنی زه سپر عقب لوازم یدکی هیوندای جنسیس سدان مدل ۲۰۱۳ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۸۲ ۳M500 وزن:  کیلو گرم– سایز: ۱۰x11x6اینچ – شماره مدل: ۸۶۶۸۲ ۳M500- پارت نامبر: ۸۶۶۸۲ ۳M500 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ مارس  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۲۶ ۱۳۹۹

مشخصات فنی جلو پنجره کامل هیوندایی جنسیس سدان اصلی فابریک موبیز ۸۶۳۵۱ ۳M600 وزن: ۱٫۲۰۰ کیلو گرم– سایز: ۱۹x50x20اینچ – شماره مدل: ۸۶۳۵۱ ۳M600- پارت نامبر: ۸۶۳۵۱ ۳M600 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱٫۳۰۰ کیلوگرم