سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

بوش طبق بالا هیوندای جنسیس اصلی موبیس ۵۴۴۴۳ ۳M000 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵×۱  x6اینچ – شماره مدل-۵۴۴۴۳ ۳M000:پارت نامبر-۵۴۴۴۳ ۳M000:-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ می  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

بوش کوچک هیوندای جنسیس اصلی موبیس ۵۴۵۵۱ ۳M000 مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵×۱  x6اینچ – شماره مدل-۵۴۵۵۱ ۳M000:پارت نامبر-:۵۴۵۵۱ ۳M000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ ژانویه  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

بوش طبق بزرگ هیوندای جنسیس اصلی موبیس ۵۴۵۸۴ ۳M000 مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵×۵  x6اینچ – شماره مدل-۵۴۵۸۴ ۳M000:پارت نامبر-:۵۴۵۸۴ ۳M000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ اکتبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

سیبک طبق پایین هیوندای جنسیس اصلی موبیس ۵۱۷۶۰ ۳M000 مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x 1 x6اینچ – شماره مدل-۵۱۷۶۰ ۳M000:پارت نامبر-:۵۱۷۶۰ ۳M000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ نوامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۲۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

لنت ترمز دستی هیوندای جنسیس اصلی جنیون پارت ۵۸۳۰۵ ۳MA00 مشخصات فنی :وزن:۸۵۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۸۳۰۵ ۳MA00 پارت نامبر-:۵۸۳۰۵ ۳MA00-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اوریل  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۸۵۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

پمپ هیدرولیک هیوندای جنسیس FXاصلی جنیون پارت ۵۷۱۰۰ ۲C200 مشخصات فنی :وزن:۱٫۶کیلو گرم– سایز: ۵×۸ x6اینچ – شماره مدل-: ۵۷۱۰۰ ۲C200پارت نامبر-:۵۷۱۰۰ ۲C200-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱٫۶ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر هیوندای جنسیس کره ای ۹۷۷۰۱ ۳M000 مشخصات فنی  لوازم یدکی  :وزن:۳٫۵کیلو گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۷۰۱ ۳M000 – پارت نامبر-:۹۷۷۰۱ ۳M000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۳٫۵کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه وسط سپر هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ اصلی موبیس ۸۶۶۷۷ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۶۷۷ ۳M500AF – پارت نامبر-:۸۶۶۷۷ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ اکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه سپر جلو چپ هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ اصلی موبیس ۸۶۵۷۱ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵×۷ x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۷۱ ۳M500AF – پارت نامبر-:۸۶۵۷۱ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ سپتامبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

زه سپر جلو راست هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ اصلی موبیس ۸۶۵۷۲ ۳M500AF مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۶۵۷۲ ۳M500AF- پارت نامبر-:۸۶۵۷۲ ۳M500AF-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ می  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم