سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

قاب بغل چپ شبرنگ سپر عقب هیوندای سانتافه اصلی جنیون پارت ۸۶۶۷۳ ۲W500 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۶۷۳ ۲W500  پارت نامبر-:۸۶۶۷۳ ۲W500-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ می  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۱۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

رادیات خنک کن روغن هیوندای سانتافه ۲۵۴۶۰ ۲B000 مشخصات فنی :وزن:۸۰۰گرم– سایز: ۵×۵  x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۴۶۰ ۲B000  پارت نامبر-:۲۵۴۶۰ ۲B000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۸۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

فلاپ بالای سپر هیوندای سانتافه اصلی جنیون پارت ۸۶۶۴۵ ۲B000 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۶۴۵ ۲B000  پارت نامبر-۸۶۶۴۵ ۲B000:-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ ژانویه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

جعبه فیوز داخل موتور هیوندای سانتافه اصلی جنیون پارت ۹۱۹۵۰ ۲B650 مشخصات فنی :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵×۲  x6اینچ – شماره مدل-:۹۱۹۵۰ ۲B650  پارت نامبر-:۹۱۹۵۰ ۲B650-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ سپتامبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

هوزینگ کامل هیوندای سانتافه اصلی جنیون پارت ۲۵۶۰۰ ۲G510 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵×۶  x6اینچ – شماره مدل-: ۲۵۶۰۰ ۲G510 پارت نامبر-:۲۵۶۰۰ ۲G510-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

اویل پمپ گیربکس سانتافه ۲۷۰۰ اصلی موبیس ۴۶۱۱۰ ۳A520 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-۴۶۱۱۰ ۳A520:پارت نامبر-:۴۶۱۱۰ ۳A520-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ اگست ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۳۱ ۱۴۰۰

ایربگ داشبورد هیوندای سانتافه ۲۰۱۵ اصلی جنیون پارت ۸۴۵۳۰ ۲W000 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۴۵۳۰ ۲W000  پارت نامبر-:۸۴۵۳۰ ۲W000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

شبرنگ عقب راست هیوندای سانتافه ۲۰۱۴ اصلی جنیون پارت ۹۲۴۰۶ ۲W200 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۴۰۶ ۲W200 پارت نامبر-:۹۲۴۰۶ ۲W200 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ سپتامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

جلو پنجره هیوندای سانتافه دوربین دار ۲۰۱۷ اصلی موبیس ۸۶۳۵۰ ۲WBB0 مشخصات فنی :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۰ ۲WBB0 پارت نامبر-:۸۶۳۵۰ ۲WBB0 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اگست ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

درجه داخل باک کیا سورنتو و هیوندای سانتافه ۳۵۰۰ اصلی موبیس ۹۴۴۳۰ ۲P000 مشخصات فنی  لوازم یدکی کیا :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۴۴۳۰ ۲P000- پارت نامبر-:۹۴۴۳۰ ۲P000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم