سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

هرزگرد دینام سانتافه و اپتیما قدیم اصلی ۲۵۲۸۶ ۳E001 مشخصات فنی: وزن:  ۶۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۲۵۲۸۶ ۳E001:- پارت نامبر:۲۵۲۸۶ ۳E001– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۶۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

تسمه دینام و تسمه واتر پمپ هیوندای سانتافه موتور GDI, 25212 2GGA1,25212 2GGB0 مشخصات فنی: وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-GDI, 25212 2GGA1,25212 2GGB0:- پارت نامبر:GDI, 25212 2GGA1,25212 2GGB0– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ اکتبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

پمپ بنزین هیوندای و کیا سانتافه ۳۵۰۰ و سورنتو اصلی جنیون پارت ۳۱۱۱۰ ۲P400 مشخصات فنی : وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۳۱۱۱۰ ۲P400 :- پارت نامبر: ۳۱۱۱۰ ۲P400– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اپریل  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم    

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر هیوندای سانتافه کره ای Hanon 97701 2W550 مشخصات فنی : وزن:۳  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- Hanon 97701 2W550:- پارت نامبر:Hanon 97701 2W550 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ ژانویه  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۳ کیلو گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

شلنگ کولر هیوندای سانتافه اصلی موبیس ۹۷۶۲۲ ۲W001 مشخصات فنی : وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۹۷۶۲۲ ۲W001 :- پارت نامبر:۹۷۶۲۲ ۲W001 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ نوامبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

کمک عقب هیوندا و کیا سانتافه و سورنتو ۲۰۱۲ اصلی جنیون ۵۵۳۱۰ ۲W600 مشخصات فنی : وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۵۵۳۱۰ ۲W600 :- پارت نامبر: ۵۵۳۱۰ ۲W600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ مارس  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

لنت جلو عقب سنسور دار هیوندای سانتافه ۲۰۱۶ اصلی ۵۸۱۰۱ ۲WA40 , 58302 2WA30 مشخصات فنی : وزن: ۱ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره۵۸۱۰۱ ۲WA40 , 58302 2WA30 :- پارت نامبر: ۵۸۱۰۱ ۲WA40 , 58302 2WA30– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

صافی بنزین کیا سورنتو. و هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۰. اصلی فابریک جیینون پارت ۳۱۱۱۲ ۲P000 وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۳۱۱۱۲ ۲P000- پارت نامبر:۳۱۱۱۲ ۲P000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

شیشه آینه بغل هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۵ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۲۱ ۲W120 وزن:۳۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۷۶۲۱ ۲W120- پارت نامبر:۸۷۶۲۱ ۲W120– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۳۰۰ گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

میل لنگ موتور هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۰۸ و کیا اپتیما مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۲۳۱۱۰ ۳E101 وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۱۱۰ ۳E101- پارت نامبر:۲۳۱۱۰ ۳E101– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم