سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

صافی بنزین مشترک هیوندای سوناتا LF و کیا اپتیما اصلی جنیون پارت ۳۱۱۱۲ C1101 مشخصات فنی :وزن:۶۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-: ۳۱۱۱۲ C1101پارت نامبر-:۳۱۱۱۲ C1101-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ جولای  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۶۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

طبق عقب هیوندایی سوناتا LF چپ اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۱۱۰ C1100 وزن: ۴۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۵۱۱۰ C1100- پارت نامبر:۵۵۱۱۰ C1100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ نوامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

سیبک موجگیر عقب هیوندای سوناتا LF چپ اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۵۳۰ C1100 وزن: ۱۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۵۵۳۰ C1100- پارت نامبر:۵۵۵۳۰ C1100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

راهنما پشت آینه هیوندایی سوناتا LF سمت راست اصلی فابریک جیینون پارت وزن: ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:- پارت نامبر:– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

موتور فن کامل هیوندای سوناتا LF اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۳۸۶ C1300 وزن:  ۱۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۵۳۸۶ C1300- پارت نامبر:۲۵۳۸۶ C1300– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

راهنما پشت آینه هیوندایی سوناتا LF سمت چپ اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۱۳ C1000 وزن:  ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۷۶۱۳ C1000- پارت نامبر:۸۷۶۱۳ C1000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ می  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

درجه داخل باک هیوندایی سوناتا LF اصلی فابریک جیینون پارت ۹۴۴۶۰ C1000 وزن: ۱۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۴۴۶۰ C1000- پارت نامبر:۹۴۴۶۰ C1000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ مارس  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

شیشه آینه بغل هیوندایی سوناتا LF سمت راست اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۲۱ C1030 وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۷۶۲۱ C1030- پارت نامبر:۸۷۶۲۱ C1030– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ می  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

خطر عقب راست هیوندای سوناتا LF استوک در نو ۹۲۴۰۲ C1030 وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۲۴۰۲ C1030- پارت نامبر:۹۲۴۰۲ C1030– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ مارس  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۳کیلوگرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

کمک فنر عقب هیوندای سوناتا LF. اصلی فابریک جیینون پارت ۵۵۳۱۱ C1100 وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۵۳۱۱ C1100- پارت نامبر:۵۵۳۱۱ C1100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۳کیلوگرم