سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

کارتل گیربکس سوناتای هیبرید اصلی جنیون پارت ۴۵۲۸۰ ۳D600 مشخصات فنی :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۴۵۲۸۰ ۳D600 پارت نامبر-:۴۵۲۸۰ ۳D600-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اگست  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:  ۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۳۰ ۱۴۰۰

فوم سپر جلو هیوندا سوناتا اصلی موبیس ۸۶۵۲۰ ۳K000 مشخصات فنی :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۲۰ ۳K000 پارت نامبر-:۸۶۵۲۰ ۳K000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ نوامبر  ۲۴– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۳۰ ۱۴۰۰

مخزن هیدرولیک هیوندای سوناتا اصلی موبیس ۵۷۱۵۰ ۳K000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۵۷۱۵۰ ۳K000 پارت نامبر-:۵۷۱۵۰ ۳K000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

رادیات بخاری مشترک هیوندای آزرا و سوناتا قدیم کره ای ۹۷۱۳۸ ۳K000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۱۳۸ ۳K000 پارت نامبر-:۹۷۱۳۸ ۳K000 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ سپتامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

طبق جلو چپ و راست هیوندای سوناتا هیبرید اصلی جنیون پارت ۵۴۵۰۰ E6100 مشخصات فنی :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۵۰۰ E6100 پارت نامبر-:۵۴۵۰۰ E6100-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

قرقری فرمون هیوندای سوناتا هیبرید اصلی جنیون پارت ۵۷۷۲۴ C1000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۵۷۷۲۴ C1000 پارت نامبر-:۵۷۷۲۴ C1000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم      

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

سیبک موجگیر چپ و راست هیوندای سوناتا اصلی جنیون پارت ۵۴۸۳۰ C1000 , 54840 c1000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۸۳۰ C1000 , 54840 c1000 پارت نامبر-:۵۴۸۳۰ C1000 , 54840 c1000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

جلو پنجره هیوندای سوناتا ۲۰۰۹ تایوان ۸۶۳۵۰ ۳K800 مشخصات فنی :وزن:۵۶۰گرم– سایز: ۵x 9 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۶۳۵۰ ۳K800پارت نامبر-:۸۶۳۵۰ ۳K800-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل: ۵۶۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

جلو پنجره هیوندای سوناتا ۲۰۰۹ اصلی جنیون پارت ۸۶۳۵۰ ۳K800 مشخصات فنی :وزن:۸۵۰گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۰ ۳K800 پارت نامبر-:۸۶۳۵۰ ۳K800-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل: ۸۵۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

باند گیربکس هیوندای سوناتا ۲۰۰۹ اصلی ۴۵۶۸۲ ۳A201 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-: ۴۵۶۸۲ ۳A201- پارت نامبر-: ۴۵۶۸۲ ۳A201-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اگست  ۲۰۰۹– وزن حمل و نقل:۴۰۰گرم