سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

شاطون هیوندای ورنا ۱۵۰۰ اصلی جنیون پارت ۲۳۵۱۰ ۲۶۰۴۰ مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-:۲۳۵۱۰ ۲۶۰۴۰ پارت نامبر-:۲۳۵۱۰ ۲۶۰۴۰-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

آفتابگیر چپ و راست هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت۲۵۲۴۰YL , 85220 25240YL 85210 مشخصات فنی :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 6 x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۲۴۰YL , 85220 25240YL 85210 پارت نامبر-:۲۵۲۴۰YL , 85220 25240YL 85210-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

واتر پمپ هیوندای ورنا ۱۵۰۰ کره ای ۲۵۱۰۰ ۲۲۶۵۰ مشخصات فنی :وزن:۱٫۷۵۰کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۱۰۰ ۲۲۶۵۰ پارت نامبر-:۲۵۱۰۰ ۲۲۶۵۰-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ اگست  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۱٫۷۵۰ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

رینگ هیوندای ورنا ۱۵۰۰ کره ای ۲۳۰۴۰ ۲۲۶۰۱ مشخصات فنی :وزن:۱٫۵کیلو گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-:۲۳۰۴۰ ۲۲۶۰۱ پارت نامبر-:۲۳۰۴۰ ۲۲۶۰۱-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ نوامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۱٫۵کیلو گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

دستگیره داخلی چپ هیوندای ورنا کره ای ۸۲۶۱۰ ۲۵۰۰۰ مشخصات فنی  لوازم یدکی  :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۲۶۱۰ ۲۵۰۰۰- پارت نامبر-:۸۲۶۱۰ ۲۵۰۰۰-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ اکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

سیلندر چرخ عقب چپ هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۵۸۳۳۰ ۰۲۰۰۰ مشخصات فنی :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۳۳۰ ۰۲۰۰۰ – پارت نامبر-: ۵۸۳۳۰ ۰۲۰۰۰-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۷۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر ورنا ۱۵۰۰ کره ای ۹۷۷۰۱ ۲۵۰۰۰ مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۷۰۱ ۲۵۰۰۰- پارت نامبر:۹۷۷۰۱ ۲۵۰۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

استارت کامل هیوندای ورنا کره ای ۳۶۱۰۰ ۲۲۸۰۵ مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۳۶۱۰۰ ۲۲۸۰۵- پارت نامبر:–۳۶۱۰۰ ۲۲۸۰۵ تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اگست ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

دنده برنجی دنده ۳ ورنا ۱۶۰۰ کره ای ۴۳۳۹۴ ۲۸۶۰۰ مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۴۳۳۹۴ ۲۸۶۰۰- پارت نامبر:۴۳۳۹۴ ۲۸۶۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ می  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

خطر عقب چپ و راست هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰ مشخصات فنی : وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰:- پارت نامبر: ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم