سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

خطر عقب چپ و راست هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰ مشخصات فنی : وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰:- پارت نامبر: ۹۲۴۰۱ ۲۵۵۱۰ , ۹۲۴۰۲ ۲۵۵۱۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

شیر انبساط کولر ورنا ۱۶۰۰ کره ای Hanon 97604 1C100 مشخصات فنی : وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-Hanon 97604 1C100 :- پارت نامبر:Hanon 97604 1C100 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اپریل  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

رادیات کولر هیوندای ورنا ۱۵۰۰ کره ای PART MALL مشخصات فنی : وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- PART MALL:- پارت نامبر: PART MALL– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۹ اکتبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

زه درب راست عقب و جلو ورنا کره ای ۸۷۷۲۲ ۲۵۵۰۰ , ۸۷۷۳۲ ۲۵۵۰۰ مشخصات فنی : وزن: ۳۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۸۷۷۲۲ ۲۵۵۰۰ , ۸۷۷۳۲ ۲۵۵۰۰ :- پارت نامبر: ۸۷۷۲۲ ۲۵۵۰۰ , ۸۷۷۳۲ ۲۵۵۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۳۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

چراغ جلو چپ هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۰ مشخصات فنی : وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۰:- پارت نامبر:۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۴ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

کشویی سپر جلو چپ و راست هیوندای ورنا ۸۶۵۱۵ ۲۵۶۰۰ , ۸۶۵۱۶ ۲۵۶۰۰ مشخصات فنی : وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۸۶۵۱۵ ۲۵۶۰۰ , ۸۶۵۱۶ ۲۵۶۰۰:- پارت نامبر: ۸۶۵۱۵ ۲۵۶۰۰ , ۸۶۵۱۶ ۲۵۶۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ ژانویه  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

رادیات کولر هیوندای ورنا ۱۵۰۰ کره ای Hanon 97606 25500 مشخصات فنی : وزن: ۲ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۹۷۶۰۶ ۲۵۵۰۰ :- پارت نامبر:۹۷۶۰۶ ۲۵۵۰۰ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

چراغ جلو راست هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۹۲۱۰۲ ۲۵۵۱۲ مشخصات فنی : وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۹۲۱۰۲ ۲۵۵۱۲:- پارت نامبر:۹۲۱۰۲ ۲۵۵۱۲ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰افوریه ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۳ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

چراغ جلو چپ هیوندای ورنا اصلی جنیون پارت ۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۲ مشخصات فنی : وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۲ :- پارت نامبر:۹۲۱۰۱ ۲۵۵۱۲ – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ ژانویه  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۴کیلو گرم  

بدون دیدگاه, مهر ۱۱ ۱۳۹۹

رینگ موتور هیوندای ورنا اصلی فابریک موبیز ۲۳۰۴۰ ۲۶۱۷۰ وزن:۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۳۰۴۰ ۲۶۱۷۰ – پارت نامبر:۲۳۰۴۰ ۲۶۱۷۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:  ۵۰۰گرم