سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

دینام مشترک هیوندای I20 , اکسنت ، ولستر و کیا سراتو ۱۶۰۰ اصلی جنیون پارت ۳۷۳۰۰ ۲B101 مشخصات فنی :وزن:۳کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۳۷۳۰۰ ۲B101 پارت نامبر-:۳۷۳۰۰ ۲B101-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ نوامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

چراغ چپ هیوندا I20 کرمان موتور اصلی جنیون پارت ۹۲۱۰۱ C8000 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۱۰۱ C8000 پارت نامبر-:۹۲۱۰۱ C8000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ سپتامبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

توری زیر شیشه هیوندای I20 اصلی جنیون پارت ۸۶۱۵۰ ۱J200 مشخصات فنی :وزن: ۸۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۱۵۰ ۱J200- پارت نامبر:–۸۶۱۵۰ ۱J200 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۸۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۴ ۱۴۰۰

کشویی زیر چراغ راست هیوندای I20 اصلی جنیون پارت ۸۶۵۵۲ ۱J050 مشخسات فنی :وزن:۴۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:-۸۶۵۵۲ ۱J050 پارت نامبر:۸۶۵۵۲ ۱J050– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, خرداد ۳۰ ۱۴۰۰

رادیات آب کره ای هیوندای اکسنت و I20 دوون ۲۵۳۱۰ ۱R050 مشخسات فنی :وزن:۲ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۳۱۰ ۱R050- پارت نامبر:۲۵۳۱۰ ۱R050– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اگست  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, خرداد ۳۰ ۱۴۰۰

رادیات کولر I20 کره ای ۹۷۶۰۶ ۱J010 مشخسات فنی :وزن:۲ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۹۷۶۰۶ ۱J010:- پارت نامبر:۹۷۶۰۶ ۱J010– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ اکتبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۲ کیلوگرم

بدون دیدگاه, خرداد ۳۰ ۱۴۰۰

مجموعه فن هیوندای I20 اصلی جنیون پارت ۲۵۳۸۰ ۱J050 مشخسات فنی :وزن: ۱کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۳۸۰ ۱J050- پارت نامبر:۲۵۳۸۰ ۱J050– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

گل پخش کن هیوندای I20, 2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۸۳۲ ۱J000 مشخسات فنی :وزن: ۱۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۸۳۲ ۱J000- پارت نامبر:۸۶۸۳۲ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ ژانویه  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

آرم جلو پنجره هیوندای I20 2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۳۰۰ ۴A910 مشخسات فنی :وزن: ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۰۰ ۴A910- پارت نامبر:۸۶۳۰۰ ۴A910– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ اپریل  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

زه روی جلو پنجره I20, 2011 اصلی جنیون پارت ۸۶۳۵۲ ۱J000 مشخسات فنی :وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۲ ۱J000- پارت نامبر:۸۶۳۵۲ ۱J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ نوامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم