سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

تلسکوپی چپ و راست کیا سورنتو ۲۰۰۸ اصلی جنیون پارت ۹۸۴۶۱ ۳E500 , 98451 3E500 مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵×۲  x6اینچ – شماره مدل-:۹۸۴۶۱ ۳E500 , 98451 3E500  پارت نامبر-:۹۸۴۶۱ ۳E500 , 98451 3E500-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

منبع روغن ترمز کیا پیکانتو اصلی جنیون پارت ۵۸۵۱۱ ۱Y000 مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۵۱۱ ۱Y000  پارت نامبر-:۵۸۵۱۱ ۱Y000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ نوامبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۲۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

پرژکتور چپ و راست کیا سراتو سایپایی اصلی جنیون پارت ۹۲۲۰۱ ۱M400, 92202 1M400 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-: ۹۲۲۰۱ ۱M400, 92202 1M400 پارت نامبر-:۹۲۲۰۱ ۱M400, 92202 1M400-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ سپتامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

دسته موتور چپ سراتو سایپایی اصلی جنیون پارت ۲۱۸۳۰ ۰Q000 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-: ۲۱۸۳۰ ۰Q000 پارت نامبر-:۲۱۸۳۰ ۰Q000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ نوامبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

آفتامات دینام مشترک هیوندای و کیا اصلی موبیس ۳۷۳۷۰ ۲۵۲۰۰ مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 1 x6اینچ – شماره مدل-: ۳۷۳۷۰ ۲۵۲۰۰ پارت نامبر-۳۷۳۷۰ ۲۵۲۰۰:-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳۰ اگست  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

اواپراتور کولر سراتو سایپایی اصلی جنیون پارت ۹۷۱۳۹ ۱M000 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵×۸  x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۱۳۹ ۱M000  پارت نامبر-:۹۷۱۳۹ ۱M000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

دینام مشترک هیوندای I20 , اکسنت ، ولستر و کیا سراتو ۱۶۰۰ اصلی جنیون پارت ۳۷۳۰۰ ۲B101 مشخصات فنی :وزن:۳کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-: ۳۷۳۰۰ ۲B101 پارت نامبر-:۳۷۳۰۰ ۲B101-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ نوامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۳۱ ۱۴۰۰

بوش سگدست مشترک هیوندای و کیا اسپورتیج و توسان ۲۰۱۳ کره ای ۵۵۱۳۰ ۴D000 مشخصات فنی :وزن:۴۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۵۱۳۰ ۴D000 پارت نامبر-:۵۵۱۳۰ ۴D000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم    

بدون دیدگاه, شهریور ۳۱ ۱۴۰۰

رادیات کولر کیا پیکانتو کره ای ۹۷۶۰۶ ۱Y000 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۶۰۶ ۱Y000  پارت نامبر-:۹۷۶۰۶ ۱Y000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۳۰ ۱۴۰۰

فلاپ رکاب سمت راست اپتیما ۲۰۱۶ اصلی جنیون پارت ۸۷۷۵۲ D4010 مشخصات فنی :وزن:۷۰۰گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۷۵۲ D4010  پارت نامبر-:۸۷۷۵۲ D4010-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ اگست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم