سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

پمپ بنزین کیا سورنتو اصلی جنیون پارت ۳۱۱۱۰ C5200 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۳۱۱۱۰ C5200- پارت نامبر:۳۱۱۱۰ C5200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

لنت عقب کیا سراتو سایپایی اصلی فابریکی ۵۸۳۰۲ ۱MA00 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۳۰۲ ۱MA00- پارت نامبر:۵۸۳۰۲ ۱MA00– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

لنت جلو کیا سراتو سایپایی اصلی فابریکی ۵۸۱۰۱ ۱MA21 مشخسات فنی :وزن: ۱کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۱MA21- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ ۱MA21– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اپریل  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

فیلتر روغن موتورهای ۳۸۰۰cc هیوندای و کیا ۲۶۳۲۰ ۳C30A مشخصات فنی: وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۲۶۳۲۰ ۳C30A- پارت نامبر:۲۶۳۲۰ ۳C30A– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ نوامبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

دستگیره بیرونی جلو چپ کیا اسپورتیج اصلی فابریکی ۸۲۶۶۱ ۳W010 مشخصات فنی: وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۲۶۶۱ ۳W010- پارت نامبر:۸۲۶۶۱ ۳W010– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ دسامبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

سنسور اکسیژن موتورهای ۲۴۰۰cc هیوندای و کیا ۳۹۲۱۰ ۲G220 مشخصات فنی: وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۳۹۲۱۰ ۲G220:- پارت نامبر:۳۹۲۱۰ ۲G220– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ اکتبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

کلید ترمز دستی کیا اسپورتیج اصلی ۹۳۶۰۰ D9120WK مشخصات فنی: وزن: ۱کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۹۳۶۰۰ D9120WK- پارت نامبر:۹۳۶۰۰ D9120WK– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳  نوامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

هرزگرد دینام سانتافه و اپتیما قدیم اصلی ۲۵۲۸۶ ۳E001 مشخصات فنی: وزن:  ۶۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۲۵۲۸۶ ۳E001:- پارت نامبر:۲۵۲۸۶ ۳E001– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۶۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

دیسک چرخ عقب سورنتو ۲۰۰۸ , ۵۸۴۱۱ ۳E500 مشخصات فنی: وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۵۸۴۱۱ ۳E500:- پارت نامبر:۵۸۴۱۱ ۳E500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

بوق کیا ریو اصلی ۹۶۶۱۰ ۱W500 مشخصات فنی: وزن: ۶۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۹۶۶۱۰ ۱W500:- پارت نامبر:۹۶۶۱۰ ۱W500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل: ۶۰۰ گرم