سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

دینام مشترک هیوندای و کیا توسان و اسپورتیج قدیم ۲۷۰۰cc کره ای فابریکی مشخصات فنی :وزن:۳ کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:- پارت نامبر:– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۳کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمک عقب هیوندای توسان و اسپورتیج قدیم ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ کره ای فابریکی ۵۵۳۶۱ ۲E202 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۵۳۶۱ ۲E202- پارت نامبر:۵۵۳۶۱ ۲E202– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ نوامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

فلاپ رکاب اسپورتیج سمت چپ اصلی جنیون پارت ۸۷۷۵۱ ۳W500 مشخصات فنی :وزن: ۷۰۰گرم– سایز: ۵×۲۰  x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۷۵۱ ۳W500- پارت نامبر:۸۷۷۵۱ ۳W500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

فلاپ رکاب راست اسپورتیج اصلی جنیون پارت ۸۷۷۵۲ ۳W500 مشخصات فنی :وزن: ۵۰۰گرم– سایز: ۵×۱۰  x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۷۵۲ ۳W500- پارت نامبر:۸۷۷۵۲ ۳W500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

جلو پنجره اسپورتیج اصلی جنیون پارت ۸۶۳۵۰ ۳W500 مشخصات فنی :وزن: ۷۰۰گرم– سایز: ۵x 20 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۵۰ ۳W500- پارت نامبر:۸۶۳۵۰ ۳W500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۷۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

کاور روی سینی و رادیاتور کیا اسپورتیج اصلی جنیون پارت ۸۶۳۶۱ ۳W000 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۶۱ ۳W000- پارت نامبر:۸۶۳۶۱ ۳W000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ ژانویه  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

لنت جلو مشترک هیوندای و کیا توسان و اسپورتیج اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ ۲SA51 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۲SA51- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ ۲SA51– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۲ اگست  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

فلاپ دور گلگیر راست کیا اسپورتیج اصلی جنیون پارت ۸۷۷۱۲ ۳W000 مشخصات فنی :وزن: ۹۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۷۷۱۲ ۳W000- پارت نامبر:۸۷۷۱۲ ۳W000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۹۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

پرژکتور راست کیا اسپورتیج اصلی جنیون پارت ۹۲۲۰۲ ۳W100 مشخصات فنی :وزن:۳ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:-۹۲۲۰۲ ۳W100 پارت نامبر:۹۲۲۰۲ ۳W100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶ سپتامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

فلاپ وسط سپر جلو کیا اسپورتیج اصلی جنیون پارت ۸۶۵۶۱ ۳W010 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۶۱ ۳W010- پارت نامبر:–۸۶۵۶۱ ۳W010 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ اگست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم