سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

بوق کیا اپتیما و اپیروس اصلی موبیس ۹۶۶۲۱ ۳F600 مشخصات فنی :وزن: کیلو گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-:۹۶۶۲۱ ۳F600- پارت نامبر:۹۶۶۲۱ ۳F600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

بوق کیا اپتیما اصلی جنیون پارت ۹۶۶۱۰  ۲T150 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-:۹۶۶۱۰  ۲T150- پارت نامبر:۹۶۶۱۰  ۲T150– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ دسامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

دینام مشترک هیوندای و کیا سانتافه،سوناتا،اپتیما،توسان کره ای ۳۷۳۰۰ ۲G400 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۳۷۳۰۰ ۲G400- پارت نامبر:۳۷۳۰۰ ۲G400– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ نوامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

قالپاق تو رینگی کیا اپتیما اصلی جنیون پارت ۵۲۹۶۰ ۲T300 مشخصات فنی :وزن: ۸۰۰گرم– سایز: ۵x 8 x6اینچ – شماره مدل-:۵۲۹۶۰ ۲T300- پارت نامبر:۵۲۹۶۰ ۲T300– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۸۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر مشترک هیوندای و کیا سوناتا،اپتیما ،کادنزا کره ای ۹۷۷۰۱ ۳R000 مشخصات فنی :وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵×۷  x6اینچ – شماره مدل-:-۹۷۷۰۱ ۳R000 پارت نامبر:۹۷۷۰۱ ۳R000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

حصیری اگزوز مشترک هیوندای و کیا سوناتاYF,اپتیما اصلی جنیون پارت ۲۸۶۱۰ ۲T210 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۲۸۶۱۰ ۲T210- پارت نامبر:۲۸۶۱۰ ۲T210– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ می ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

بلبرینگ سر توپی کمک مشترک هیوندای و کیاسونوتا YF اپتیما گرنجور ۵۴۶۱۲ ۳S050 مشخصات فنی :وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵×۵  x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۶۱۲ ۳S050- پارت نامبر:۵۴۶۱۲ ۳S050– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

توپی سر کمک مشترک هیوندای و کیا YF ، اپتیما اصلی جنیون پارت ۵۴۶۱۰ ۲T000 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵×۷  x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۶۱۰ ۲T000- پارت نامبر:–۵۴۶۱۰ ۲T000 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

مکانیزم درب راست کیا اپتیما اصلی جنیون پارت ۸۱۲۳۰ ۲G310 مشخسات فنی :وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۱۲۳۰ ۲G310- پارت نامبر:۸۱۲۳۰ ۲G310– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ سپتامبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۳ ۱۴۰۰

منبع پمپ ترمز کیا اپتیما ۲۰۱۰ اصلی جنیون پارت ۵۸۵۱۰ ۲G110 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۵۱۰ ۲G110- پارت نامبر:۵۸۵۱۰ ۲G110– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ سپتامبر  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم