سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

لنت عقب کیا سراتو سایپایی اصلی فابریکی ۵۸۳۰۲ ۱MA00 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۳۰۲ ۱MA00- پارت نامبر:۵۸۳۰۲ ۱MA00– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

لنت جلو کیا سراتو سایپایی اصلی فابریکی ۵۸۱۰۱ ۱MA21 مشخسات فنی :وزن: ۱کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۱MA21- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ ۱MA21– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اپریل  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

راهنما آیینه راست سراتو سایپایی اصلی ۸۷۶۲۴ ۱M005 مشخصات فنی: وزن: ۳۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۸۷۶۲۴ ۱M005:- پارت نامبر:۸۷۶۲۴ ۱M005– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

کاسه چرخ عقب کیا سراتو سایپایی اصلی فابریک جیینون پارت ۵۸۴۱۱ ۲H000 مشخسات فنی :وزن: کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:- پارت نامبر:– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

توپی با بلبرینگ چرخ عقب کیا سراتو مدل سایپایی فابریک ۵۲۷۳۰ ۱M000 وزن:۱کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۲۷۳۰ ۱M000- پارت نامبر:۵۲۷۳۰ ۱M000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ ژانویه  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

سیبک طبق کیا سراتو مدل ۲۰۰۸ وارداتی اصلی فابریک جیینون پارت ۵۴۵۳۰ ۲F000 وزن:۲۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۴۵۳۰ ۲F000- پارت نامبر:۵۴۵۳۰ ۲F000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

چراغ جلو کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ وارداتی با زنون و کیت کامل اصلی فابریک جیینون پارت ۹۲۱۰۱ A7051 وزن: ۳کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۲۱۰۱ A7051- پارت نامبر:۹۲۱۰۱ A7051– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ اکتبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۳کیلو گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۳۹۹

مشخصات فنی آینه کامل راست کیا سراتو مدل ۲۰۱۰ راهنما پهن اصلی فابریک جیینون پارت ۸۷۶۲۰ ۱M000: وزن: ۱ کیلو گرم– سایز: ۸x15x6اینچ – شماره مدل: ۸۷۶۲۰ ۱M000 – پارت نامبر:۸۷۶۲۰ ۱M000  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۱٫۱۰۰ کیلو گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۳۹۹

مه شکن سپر عقب چپ کیا سراتو مدل ۲۰۰۸ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت۹۲۴۰۵ ۲F351: وزن: ۲ کیلو گرم– سایز: ۸x15x6اینچ – شماره مدل: ۹۲۴۰۵ ۲F351 – پارت نامبر: ۹۲۴۰۵ ۲F351 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:۳ کیلو گرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۳۹۹

پرژکتور راست کیا سراتو مدل ۲۰۱۰ به بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۹۲۲۰۲ ۱M000 : وزن: ۲ کیلو گرم– سایز: ۸x15x6اینچ – شماره مدل: ۹۲۲۰۲ ۱M000 – پارت نامبر: ۹۲۲۰۲ ۱M000 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل:  ۲کیلو گرم